Warsztaty liderskie animatorów

13-15 stycznia 2022 r. animatorzy projektu Seniorzy w Akcji spotkają się na warsztatach liderskich w Warszawie.
W programie m.in.:

13-15 stycznia animatorzy XIV edycji programu Seniorzy w Akcji spotkali się na warsztatach liderskich w Warszawie.

Program obejmował m.in.:

 • Metody i narzędzia integrowania zespołów projektowych;
 • Angażowanie siebie i innych – czyli wzmacnianie mojego potencjału oraz kompetencji na rzecz rozwoju grupy i projektu;
 • W jaki sposób obrazem opowiadać o naszych działaniach w projektach społecznych;
 • Zielony Lider w projektach społecznych – czyli chwila eko-namysłu nad naszymi działaniami.

Nasi trenerzy: Dorota Ogrodzka, Marta Henzler, Alicja Szulc i Katarzyna Wolszczak.

Warsztaty były świetną okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy animatorami, inspirujących dyskusji, rozmów z koordynatorką projektu – Małgorzatą Stanowską i z członkinią zarządu „ę” – Ewą Kominek, a także z kierowniczką programową z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Katarzyną Świątkiewicz. W warsztatach wzięły udział także członkinie zespołu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” – Aleksandra Weyna i Oksana Kolysnyk.

Ruszył tutoring w XIV edycji programu

Członkowie zespołu tutorskiego zapoznali się z projektami, a następnie spotkali z animatorami projektów. Były to pierwsze spotkania zapoznawcze, zorganizowane na platformie Zoom. Zespół tutorów tworzą w tej edycji: Ewa Kominek, Magdalena Rosochacka-Gmitrzak , Marcin Lićwinko, Joanna Kubicka, Karolina Śmigiel, Marta Wójcicka, Marta Białek-Graczyk i Małgorzata Stanowska.

Tutor to osoba wspierająca animatorów dofinansowanych projektów w realizacji działań. Tutoring odbywa się w cyklu comiesięcznych konsultacji, przez cały okres trwania projektu. Rolą tutora jest dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z animatorami i organizacjami wspierającymi. Tutor to osoba, która bezpośrednio pracuje z animatorem/animatorami  nad rozwojem, realizacją i ewaluacją jego/ich projektu:

 • Tutor dzieli się z animatorami swoim doświadczeniem, wiedzą, własnym oglądem sytuacji. Jest wyzwalaczem autorefleksji animatora.
 • Pomaga animatorce/animatorowi znaleźć odpowiedz na pytanie: kim jest i jaka jest jego rola w projekcie.
 • Praca tutora nie jest udzielaniem rad ani dawaniem gotowych rozwiązań. To praca nakierowana na  dialog, przekaz doświadczenia, rozmowę, która pozwala na rozwojowy ogląd sytuacji w projekcie i wspólnie szukanie rozwiązań.

Szkolenie finansowe

W dniach 1 i 5 października 2021 odbyło się online szkolenia finansowe dla animatorów i osób odpowiedzialnych za stronę finansową projektów realizowanych w ramach XIV edycji programu.

Warsztaty prowadziły Katarzyna Adamska-Dudkiewicz i Małgorzata Stanowska. W czasie spotkania omówiono ogólne warunki realizacji umów dotacyjnych, zasady wizyt studyjnych i wizyt Latających Animatorów i Latających Socjologów, sprawozdawczość projektową.

Uczestnicy warsztatów pogłębili swoją wiedzę w zakresie wkładu własnego (finansowego i rzeczowego), formalności dot. zmian w budżecie, aneksowania umów, płatności i refundacji w projekcie, prowadzenia dokumentacji wydatkowania środków dotacji (opisywanie dokumentów, archiwizacja itd.).

Na zakończenie podzielili się swoimi refleksjami nt. organizacji spotkania. Ankieta ewaluacyjna potwierdziła potrzebę stałego doskonalenia swoich umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowej oraz aktualizacji wiedzy zarówno przez prowadzących organizacje pozarządowe, jak i pracowników instytucjach kultury. Spotkanie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji.

Nareszcie spotkanie w realu

We wrześniu odbyły się w Warszawie warsztaty animatorów projektów zrealizowanych w ramach 13.edycji programu „Seniorzy w akcji” oraz członków Klubu SWA.

Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami i sukcesami w realizacji projektów społecznych. Prezentowali zdjęcia oraz filmy dokumentujące działania na różnych etapach projektów. Z jednej strony dokumentacje ukazywały potencjał środowisk senioralnych, a z drugiej trud pokonywania barier, jakie niósł ze sobą okres pandemii.

Po raz pierwszy, po wielu miesiącach pracy i komunikacji online, uczestnicy mogli wymienić się na żywo swoimi przemyśleniami, refleksjami na temat pełnienia ról liderów w swoich środowiskach senioralnych. Rozmawiali o współpracy w tym trudnym okresie z organizacjami wspierającymi i instytucjami kultury na swoim terenie.

Jak zwykle w ramach programów SWA odbyły się warsztaty rozwojowe. Zarówno animatorzy, jak i Ambasadorzy spotkali się na warsztatach „Z przeszłości ku przyszłości” prowadzonych przez Konrada Sobczyka. W czasie zajęć ponownie prześledzili swoje ścieżki rozwoju umiejętności liderskich i sformułowali wyzwania, które chcieliby podjąć w przyszłości.

Te trzy dni spędzone razem pomogły nam na nowo poczuć się jedną grupą, jedną „rodziną” SWA.

Fot. Alicja Szulc

Więcej zdjęć: FLICKR

Łąka zasiana sercem ku radości natury

Filmy przyrodnicze nagrywane przez seniorów dla przedszkolaków, warsztaty wysiewania ziół dla małych i dużych, warsztaty kreatywnego pisania dla osób w wieku 55+ i wspólne sianie społecznej łąki. To wszystko udało się zrealizować w Dobczycach na przekór pandemii w ramach projektu „Po-łączeni siejemy możliwości”.

Przez pół roku, pod czujnym okiem animatorek: Justyny Szawary, bibliotekarki oraz Małgorzaty Bartnik, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach, dzieci oraz seniorzy przygotowywali się do wysiania społecznej łąki. Nagrywali edukacyjne filmy, uczyli się wysiewać zioła, a nawet… pisać bajki! Wszystko po to by wspólnie spotkać się w czerwcu i założyć łąkę – “zasianą sercem ku radości natury”.

Mimo obostrzeń i trudności uczestnicy nie tylko zrealizowali wiele działań, ale przede wszystkim nawiązali piękne międzypokoleniowe relacje.

Oto działania, które udało się zrealizować w Dobczycach:

–  nagranie z grupą seniorów cyklu przyrodniczych filmów:

Odc. 1 | Kto mieszka w ogrodzie?

Odc. 2 | Co owady robią w zimie?

Odc. 3 | Dokarmianie ptaków

Odc. 4 | Ślimak Robercik

Odc. 5 | Kokony

Odc. 6 | Mrówki

Odc. 7 | Jaszczurki

Odc. 8 | Kumaki

Odc. 9 | Ważki

ZIOŁA NA TALERZU

Seniorki i seniorzy w interpretacji wiersza MARTY GRUCELI “Jak tu stworzyć dom owadom?”

– cykl warsztatów siania ziół dla małych i dużych,

– warsztaty kreatywnego pisania dla osób w wieku 55+,

– stworzenie pomysłu na napisanie bajki w formie teatrzyku kamishibai. Jej autorką jest Marta Grucela,

– przedszkolaki z dobczyckich placówek wysiały zioła dla seniorów, przygotowały kule nasienne i ozdobiły skrzyneczki, które osobiście trafiły do rąk najstarszych,

– przygotowanie terenu pod społeczną łąkę kwietną i wspólne rozwijanie wiedzy na temat zakładania łąk kwietnych,

– ubarwieni łąki cytatami,

– na przekór pandemii starsi nagrali swoimi telefonami wiersz-zaproszenie do wysiania łąki (“Jak tu stworzyć dom owadom?” autorstwa Marty Gruceli),

– cykl spotkań z pszczelarzem.

Więcej zdjęć: ZOBACZ

Projekt na Facebooku: Łąka kwietna w Dobczycach

Klub Seniorek i Seniorów Nowoczesnych

Realizacja video: Nabuku Films

Klub Seniorek i Seniorów Nowoczesnych włącza osoby starsze do odbioru sztuki współczesnej, inspiruje do własnych odkryć i aktywności, wzmacnia wzajemne relacje. Działa przy Towarzystwie Przyjaciół MSN od września 2020 roku i powstał dzięki XIII edycji grantowego konkursu „Seniorzy w akcji” zorganizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 

Klubowe wydarzenia wyposażają klubowiczki i klubowiczów w narzędzia interpretacyjne, pomagające w odbiorze sztuki współczesnej, która często bywa postrzegana jako trudna i niezrozumiała. W ramach projektu odbywają się wykłady o sztuce współczesnej, powiązane z nimi warsztaty plastyczne pobudzające kreatywność, seminaria filozoficzne, spotkania z artystkami i artystami.

Działalność Klubu ma sprzyjać tworzeniu się więzi towarzyskich opartych na pasji do sztuki współczesnej, dlatego organizowane są wyjścia do instytucji kultury, aby wspólnie zwiedzać wystawy w muzeach i galeriach sztuki oraz spacery architektoniczno-sentymentalne po Warszawie. Ważnym aspektem działalności Klubu SiSN jest pobudzanie aktywności seniorek i seniorów przez umożliwienie im realizacji własnych pomysłów i projektów.

W warunkach pandemicznych działalność Klubu SiSN przeniosła się do Internetu. Seniorki i seniorzy wspólnie eksplorują świat sztuki współczesnej na prywatnej grupie na Facebooku. Wirtualna działalność Klubu otworzyła przed projektem nowe możliwości: seniorki i seniorzy uczestniczą w spotkaniach online, debatach, wykładach i warsztatach. Klubowiczki i klubowicze dzielą się własną twórczością artystyczną, dyskutują oraz komentują zamieszczane materiały o sztuce współczesnej. Pomimo dystansu udało się podtrzymywać więzi towarzyskie dzięki wirtualnej działalności Klubu.

W przyszłości seniorki seniorzy będą angażować się w życie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, dzięki współpracy przy funkcjonowaniu wystaw i tworzeniu programu towarzyszącego.

Video zostało zrealizowane w czasie czerwcowego wyjazdu klubowiczek i klubowiczów do Szumina, gdzie znajduje się dom znanych architektów – Zofii i Oscara Hansenów.

Od czasu zakończenia XIII edycji ” Seniorów w akcji” Klub Seniorek i Seniorów Nowoczesnych wszedł na stałe do programu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i jego jest przez Muzeum finansowany.

Szczegółowych informacji na temat działania Klubu udziela obecnie Muzeum: https://artmuseum.pl/pl/news/klub-seniorek-i-seniorow-nowoczesnych

Dotacje przyznane dla XIV edycji “Seniorów w akcji”

Komisja Konkursu, złożona z niezależnych ekspertów, przyznała dotacje na realizację 22 projektów. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 271 950 PLN. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się następujące:

W wybranych projektach Komisja rekomendowała dofinansowanie pod warunkiem dopracowania wniosków i wprowadzenia rekomendowanych zmian.

Wszyscy autorzy zwycięskich projektów otrzymają drogą mailową listy wraz z uwagami i wskazówkami dotyczącymi dalszej realizacji.

Wszystkim uczestnikom XIV edycji Konkursu „Seniorzy w akcji” dziękujemy za współpracę. Autorom nagrodzonych projektów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań!

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

LISTA ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW

Inkubator Projektów – XIV edycja Konkursu SwA

Starsi i młodsi animatorzy z 25 miejscowości z całej Polski spotkali się online na platformie Zoom, aby przy wsparciu ekspertów i konsultantów rozwijać swoje pomysły na społeczne działania w ramach XIV edycji konkursu „Seniorzy w akcji”.

W czasie warsztatów animatorzy 60+ i międzypokoleniowe tandemy animatorów pracowali nad swoimi projektami społecznymi, rozwijając zgłoszone do konkursu pomysły i czerpiąc od siebie nawzajem inspiracje.

W ramach Targowiska Pomysłów doświadczeni animatorzy opowiadali o swoich projektach. Joanna Bulandra opowiadała o projektach realizowanych w Klubie Ambasadorów programu „Seniorzy w akcji”. Wiesława Kozłowska podzieliła się doświadczeniami związanymi z projektem „Uwolnić marzenia”. Krystyna i Piotr Krzyżanowscy zaprezentowali projekty wspierane i współrealizowane przez fundację „Słoneczna Galeria”, a Agnieszka Dubiel opowiedziała o Senioralnym Biurze Karier, utworzonym przy Akademii WSB.

Oto wybrane opinie po warsztatach:

Całość warsztatów oceniam bardzo pozytywnie. Tematyka dobrana w punkt zwłaszcza dla osób które starają się o dotację pierwszy raz. Osoby prowadzące poszczególne spotkania posiadają specjalistyczną wiedzę i chętnie odpowiadają na pytania. Starają się, aby uczestnicy byli maksymalnie zaangażowani.

Atmosfera bardzo dobra, warsztaty i konsultacje bardzo merytoryczne, wyczerpujące. Prowadzący kompetentni.

Świetna atmosfera, doskonała komunikacja, profesjonalni i kompetentni trenerzy i prowadzący warsztaty, skoncentrowanie na najważniejszych aspektach wymagań projektu społecznego.

Po warsztatach, animatorzy mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o dotację wraz z budżetem projektu. Projekty społeczne w ramach XIV edycji konkursu będą realizowane od września 2021 do czerwca 2022 roku.

PROGRAM INKUBATORA PROJEKTÓW: TUTAJ

Projekty zakwalifikowane do III etapu Konkursu

Pięknie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniach z Komisją i podzielenie się swoimi pomysłami na działania społeczne. Rozmowy z autorami projektów były dla nas niezwykle ciekawe. Żałujemy, że nie możemy wesprzeć realizacji wszystkich pomysłów, z którymi mieliśmy okazję się zapoznać. Do udziału w III etapie Komisja Ekspertów wybrała 25 działań najbardziej zgodnych z celami Konkursu.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, nasi eksperci spotkają się z autorami wybranych projektów na warsztatach „Generator Projektów”. Warsztaty rozpoczną się 24 czerwca i wraz z konsultacjami eksperckimi potrwają do 3 lipca. Celem spotkań będzie wspólna praca (animatorów i ekspertów) nad dopracowaniem pomysłów zgłoszonych na Konkurs. Podczas warsztatów i indywidualnych konsultacji powstaną projekty, z których 21 wybierzemy do realizacji w ramach XIV edycji programu „Seniorzy w akcji”. Szczegółowe informacje na temat warsztatów prześlemy drogą emailową.

Po warsztatach uczestnicy będą mieli jeszcze dwa tygodnie na przygotowanie i złożenie wniosków o dotację, w których szczegółowo zaprezentują projekty wraz z planowanym budżetem.  Lista projektów, które otrzymają dofinansowanie, zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu www.seniorzywakcji.pl.

Oto lista pomysłów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu „Seniorzy w akcji”:

 1. Cieplice Śląskie Zdrój dawniej i dziś – cykl audycji – Jelenia Góra – Cieplice – woj. dolnośląskie
 2. Czysty Las – Gliwice – woj. śląskie
 3. Dbamy o las i kąpiemy się w nim – Zagórów – woj. wielkopolskie
 4. Debaty seniorów na ważne tematy – Warszawa – woj. mazowieckie
 5. Domki od Seniorki – Biały Bór – woj. zachodniopomorskie
 6. Fabryka pomysłów – Skierniewice – woj. łódzkie
 7. Historia zapisana w szkle – Wola Uhruska – woj. lubelskie
 8. Jedna lokalizacja – dwie dzielnice – Warszawa – woj. mazowieckie
 9. Kolory wyobraźni inspirowane krajobrazem świętokrzyskim – Suchedniów (woj. świętokrzyskie )
 10. Krośnieńskie Archiwum Społeczne – SEZON 2 – idziemy na miasto – Krosno – woj. podkarpackie
 11. Lokalsi bez granic – Żagań – woj. lubuskie
 12. Męska szopa w Senior w Osadzie – Gnojnik – woj. małopolskie
 13. Okolica nas zachwyca – Opole Lubelskie – woj. lubelskie
 14. Poznaj historię w opowieści ukrytą. Bełk widziany oczami seniorów – Bełk – woj. śląskie
 15. Przebłyski pamięci – Dubno – woj. podlaskie
 16. Razem być – Siwiałka – woj. pomorskie
 17. Rozwój Klubu Seniorek i Seniorek Nowoczesnych – Warszawa – woj. mazowieckie
 18. Sfastrygowani – Dąbrówka – woj. mazowieckie
 19. Tamte dziewczyny – wspomnienia w kolorze sepii – Knyszyn – woj. podlaskie
 20. W świecie ziół i pszczół – Boronów – woj. śląskie
 21. Wcale mi nie do śmiechu… a jednak:) – Kalisz – woj. wielkopolskie
 22. Wszystkim “Przydasie” – Widawa – woj. łódzkie
 23. Wtorkowe spotkania międzypokoleniowe – Sułkowice – woj. mazowieckie
 24. Pogotowie ogrodnicze – Pieczonogi – woj. małopolskie – warunkowo
 25. Resocjalizujący Senior – Cegłów – woj. mazowieckie – warunkowo

Teresa Kuchta – modelowa aktywistka

Teresa – edukatorka cyfrowa, mobilny doradca FRSI, wolontariuszka, liderka zmian społecznych, studentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Koordynowana Opieka Senioralna) opowiada o realizowanych działaniach społecznych na rzecz seniorów.

Realizacja: Anna Kasperska

Więcej o projekcie Teresy: https://seniorzywakcji.pl/projekty/po-sasiedzku-w-ozorkowie/

Zioła łączą pokolenia

Zielarstwo stało się świetnym sposobem na międzypokoleniową współpracę. Poznaj projekt modelowy „Niezłe Ziółka”

Realizacja: Anna Kasperska

Animatorka Zosia odeszła zimą 2020 roku. Mamy nadzieję, że gdzieś “działa dalej”, jak mówi w video. Zosiu, pięknie dziękujemy za wspólne chwile.

Więcej o projekcie: https://seniorzywakcji.pl/projekty/niezle-ziolka/

Dlaczego warto wziąć udział?

Wiesława oraz Roma, animatorki i uczestniczki kilku projektów społecznych, dzielą się refleksjami na temat udziału w konkursie „Seniorzy w akcji”.

Wiesława oraz Roma, animatorki i uczestniczki kilku projektów społecznych, dzielą się refleksjami na temat udziału w konkursie „Seniorzy w akcji”.

Więcej o projekcie “Uwolnić marzenia”: TUTAJ

Trzeba dobrze słuchać

“Halofon” to inicjatywa, która zrzesza wolontariuszy (prawników, psychologów, pedagogów) pełniących dyżury telefoniczne dla osób starszych. 

– Dzwoni się z uśmiechem, tak żeby ktoś po drugiej stronie słuchawki ten uśmiech usłyszał. Dzień dobry, jak się dziś pan lub pani czuje? A potem już idzie. Od serca – mówią wolontariuszki i wolontariusze „Halofonu”.

Zaczęło się od „Telefonu Życzliwości dla Seniorów”. Powołali go wspólnie: Fundacja Subvenio, Urząd Miasta Łodzi i grupa wolontariuszy, wśród których znajdują się prawnicy, psychologowie i osoby po 60-tce. Takie, które chcą i potrafią słuchać. Pod numer, dostępny na stronie Urzędu Miasta, dzwonią seniorzy, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego, porady prawnej, a często – chwili uwagi i rozmowy, która podniesie ich na duchu. Takie osoby wybierają numer czasem po kilka, kilkanaście razy w miesiącu. To z myślą o nich powstał „Halofon”.

– To są ludzie bardzo samotni. Często – skonfliktowani z rodziną, albo mieszkający daleko od swoich bliskich. Zdarzają się osoby mocno schorowane. Jeden z naszych podopiecznych jest po poważnej operacji neurologicznej, nie porusza się samodzielnie – mówi Maria Kowalska-Kwiatkowska, jedna z wolontariuszek. „Halofon” do programu „Seniorzy w Akcji” został zgłoszony z inicjatywy wolontariuszy w 2018 roku. – Ten pomysł przyszedł naturalnie. Zapytaliśmy osoby, które regularnie dzwoniły do „Telefonu Życzliwości”, czy życzyłyby sobie, byśmy to my do nich dzwonili. Wiedzieliśmy, że potrzebują bardziej stałej uwagi  – dodaje Maria.

– „Halofon” powstał z potrzeby wsparcia grupy naszych stałych „telefonicznych” podopiecznych – mówi Sylwia Zawadowska, która dołączyła do projektu jako koordynatorka w lutym 2020 roku. – Nasi wolontariusze zwrócili się do tych osób, które często dzwoniły pod numer „Telefonu Życzliwości”, z pytaniem, czy chciałyby trafić pod skrzydła „Halofonu”. Takie odwrócenie sytuacji, kiedy to my dzwonimy do podopiecznego, znaczy wbrew pozorom bardzo wiele. Sprawia, że nasi podopieczni czują się dla kogoś ważni – podkreśla Sylwia. To działa w dwie strony. Wolontariuszkami i wolontariuszami „Halofonu” są osoby 60+. „Telefon Życzliwości” i „Halofon” to dla nich ważne doświadczenie. – Są potrzebni, mają ważne zadania do wykonania, czują, że ich doświadczenie może komuś pomóc – dodaje Sylwia.

Wolontariusze dyżurują w „Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Łodz”i. Mają tu swój pokój, na biurku – telefon stacjonarny (to wciąż działający i bardzo potrzebny „Telefon Życzliwości”) oraz dwa telefony komórkowe, z których dzwonią do „halofonowych” podopiecznych. Seniorzy dyżurują w parach, czasem w trójkach. Towarzystwo drugiej osoby jest ważne – nie tylko umila czas, ale przydaje się, gdy osoba po drugiej stronie słuchawki ma problem. A takie sytuacje zdarzają się także. Stąd regularne spotkania i warsztaty wolontariuszy z psychologami.

– Dajemy z siebie wszystko, ale są rozmówcy, którzy np. potrafią mówić godzinami. Nie potrafiłam przerwać takiej osobie. Czułam, że nie potrzebuje nic ode mnie usłyszeć. Psycholog wytłumaczył nam, jak przerwać taki monolog, jak pilnować własnych granic. Bo te rozmowy bywają dla nas niekiedy wyczerpujące lub trudne psychicznie – tłumaczy Maria Kowalska-Kwiatkowska. Grażyna Jagodzka dodaje: – Musimy być asertywni, bo wśród naszych rozmówców, szczególnie w „Telefonie Życzliwości”, zdarzają się osoby, które nie chcą z nami rozmawiać. Chcą tylko do nas mówić, a to różnica. Dla nas ważny jest i ten dialog, i ten monolog. My także staramy się coś do tych rozmów wnosić – podkreśla.

W „Halofonie” działa stała grupa około 11 wolontariuszek i wolontariuszy. Niektórzy, tak jak pani Jolanta, zostali wciągnięci do działania przez znajomych. Ale są też takie historie, jak ta Tadeusza Rokickiego. – Sam dzwoniłem do „Telefonu Życzliwości”. Potrzebowałem wsparcia i rozmowy. Jedna z wolontariuszek zaproponowała mi, żebym odwiedził Centrum Seniora – i zacząłem brać udział w zajęciach. Pewnego dnia usłyszałem: „Może byś chciał zostać wolontariuszem „Halofonu”? Koleżanki pana Rokickiego dodają ze śmiechem: – Wszystkie chcemy z nim dyżurować. Zawsze jest wesoło!

Pytam, czy lepiej rozmawia mu się z mężczyznami, czy z kobietami.
– Powiem inaczej, panie bardzo lubią ze mną rozmawiać. Staram się je rozweselić, podbudować psychicznie, mnie też pomogła kiedyś taka rozmowa – mówi.

Podopieczni „Halofonu” pochodzą w większości z Łodzi, ale – tak jak w przypadku osób dzwoniących do „Telefonu Życzliwości”, coraz częściej zdarzają się osoby z innych miejscowości. Nie bez znaczenia jest tu również pandemia koronawirusa. Uwięzieni w domach przez obostrzenia i lęk przed zakażeniem, seniorzy szczególnie mocno odczuli skutki izolacji. Podczas wiosennej fali zachorowań wolontariusze działalność „Halofonu” przenieśli do swoich domów, ponieważ biuro zostało zamknięte. Okazało się, że w tym trudnym czasie możliwość porozmawiania z kimś jest jeszcze cenniejsza, jeszcze bardziej potrzebna.

– Zdarzało mi się bardzo przeżywać takie rozmowy, zwłaszcza gdy wiedziałam, że osoba, z którą rozmawiam, potrzebuje realnej pomocy, np. w zakupach. Starałam się pomóc jak umiałam – mówi Grażyna Jagodzka. A co z sytuacjami, gdy wolontariusze pomóc nie potrafią? – Wtedy mówimy to wprost. Albo prosimy o trochę czasu i konsultujemy się ze specjalistami – mówią.

Dla Jolanty Dratwickiej „Halofon” nie jest pierwszym doświadczeniem wolontariatu. Pomagała już wcześniej, w hospicjum dziecięcym. – To doświadczenie, które zostaje w człowieku. W hospicjum nie można działać bez przerwy, trzeba na jakiś czas od tego odpocząć, albo odejść. Po tym doświadczeniu czułam wciąż potrzebę działania. Na warsztatach teatralnych dla seniorów ktoś powiedział mi o „Halofonie”. Postanowiłam spróbować – nie wiedziałam, czy się sprawdzę – opowiada. I dodaje: – Moi rodzice nie dożyli wieku senioralnego. Nie miałam wprawy w rozmowach i wspieraniu starszych osób. Ale lubię i potrafię rozmawiać. I słuchać – podkreśla.

A słuchać nie można byle jak. Nie można milczeć jak kamień, bo osoba po drugiej stronie słuchawki zapyta w końcu: „Słucha mnie pani?”. Musi być zainteresowanie, od czasu do czasu pytanie, przytaknięcie, ale słyszalne: „Rozumiem”. To pomaga się otworzyć. Pani Jolanta dodaje:
– Niedawno rozmawiałam z jedną z podopiecznych, która w pewnym momencie zaczęła dzielić się ze mną bardzo intymną historią. Poczułam, że czuje się ze mną bezpiecznie. Są rzeczy, których nie opowie się bliskim. Po tej rozmowie pani powiedziała, że jeszcze nigdy, nikomu tego nie opowiedziała. Nie wiem, jak wygląda, nigdy się nie spotkałyśmy, ale dzielimy teraz to ważne doświadczenie.

Czasem wolontariusze i podopieczni tworzą stałe „pary”, czasem jeden podopieczny rozmawia z różnymi wolontariuszami. – Między rozmówcami musi być chemia, jak w życiu – mówi Grażyna Jagodzka, a Sylwia Zawadowska dodaje: – Wiem o jednej sytuacji, gdy nasza wolontariuszka i podopieczny spotkali się w realnym życiu. Pan został zaproszony na Dni Seniora, pojawił się z bukietem kwiatów, był bardzo szczęśliwy, że wyszedł do ludzi. Nie było mu łatwo przełamać się, ale z tego, co wiem, to doświadczenie dużo dla niego znaczyło.

„Halofon” był realizowany w ramach dwóch edycji programu „Seniorzy w Akcji”. Obecnie wspierany jest, podobnie jak „Telefon Życzliwości”, przez Urząd Miasta Łodzi. O „Halofonie” głośno było w lokalnych mediach, pojawiają się sygnały, że w innych miastach planowane są podobne inicjatywy. Gdy rozmawiamy z wolontariuszami „Halofonu”, trwa jesienne nasilenie pandemii. Biuro znów zostało zamknięte, ale telefony komórkowe, tak jak poprzednio, od razu zostały rozdysponowane między wolontariuszy. Nierzadko zdarza się, że ktoś z nas dzwoni do podopiecznych z prywatnych telefonów, jeśli akurat halofonowe dyżurują u innych. Czujemy się z tymi ludźmi związani. Nie trzeba kogoś widzieć, by nawiązać z nim więź. Trzeba tylko umieć dobrze słuchać – mówią.

Tekst: Dorota Borodaj

Więcej o projekcie “Halofon”: https://seniorzywakcji.pl/projekty/halofon/

Dlaczego warto wziać udział?

Jolanta oraz Adrian, twórcy Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, opowiadają o swoim udziale w konkursie “Seniorzy w akcji”.

Klub Seniorek i Seniorów Nowoczesnych to wspólnota seniorów zainteresowanych sztuką współczesną. Członkowie mają szansę lepiej rozumieć nowoczesną sztukę, poszerzyć wiedzę oraz rozwijać kreatywność podczas wykładów na temat historii sztuki współczesnej i powiązanych z nimi warsztatami plastycznymi. 

Organizujemy życie od spodu

Teraz tak naprawdę nie wiadomo, ile z życia, w którym moglibyśmy świadomie uczestniczyć, zabrała nam pandemia. Jesteśmy ludźmi starszymi, to już nie jest wiek rozwojowy – Zosia zwierza się Tomkowi w rozmowie telefonicznej. Po zakończeniu rozmowy Tomek pomyślał: nie zgadzam się, aby ci ludzie przestali mieć wpływ na swoją rzeczywistość. Zosia później powie, że zupełnie tej rozmowy nie pamięta, a Tomek wyjaśni, że w ich parze to on jest od tego, aby zapamiętywać złote myśli.

Zosia i Tomek od września 2019 roku prowadzili na skierniewickim osiedlu Rawka projekt „Fabryka pomysłów”. Ona współzałożycielka Klubu Seniora Rawka i wieloletnia pracowniczka Skierniewickich Zakładów Budowy Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych „Rawent” mieszczących się na Rawce. On nauczyciel w liceum i instruktor teatralny. Wyczulony na ludzi.Przede wszystkim chcieliśmy wyciągnąć seniorów z domu, po to, aby na swoim osiedlu mogli mieć własne święto – tłumaczy Zosia, a Tomek dodaje: punktem wspólnym wszystkich działań były wspomnienia z czasów PRL. Na ich podstawie chcieliśmy zrobić przedstawienie. W planach była też wystawa fotograficzna dotycząca  zakładu produkcyjnego „Rawent” i rozmarza się: koce w kratę, woda z saturatora. Punktem kulminacyjnym miał być piknik dla całych Skierniewic.

Jednak, gdy w lutym przyszła pandemia, a seniorów zamknięto w domach, wszelki ruch społeczny uległ zamrożeniu. W naszych uczestnikach zupełnie padł zapał – wspomina Tomek. Od marca do czerwca nie mieliśmy spotkań. My z Zosią dalibyśmy radę online, ale zadaliśmy sobie pytanie: po co? Chcieliśmy, aby nasi seniorzy poczuli, że nadal mają wpływ na rzeczywistość. Świetnie zadziałało szydełkowanie w domach i konsultacje przez telefon – dodaje Zosia. Seniorki do siebie dzwoniły, wysyłały zdjęcia z pytaniami. Ich rękodzieło nawiązywało do czasów PRL, to były obrusy, serwety, jaśki, makatki i broszki. Seniorzy i seniorki dobrze znają tę metodę upiększania rzeczywistości. Większość z nich mieszka lub mieszkała w mieszkaniach robotniczych. W tych przestrzeniach potrzeba upiększania rodziła się naturalnie – puentuje Zosia.

Fot. Natalia Zwolińska

Nie wszyscy uczestnicy wciągnęli się w szydełkowanie. Niektórzy woleli zaangażować się w szukanie zdjęć  na wystawę o zakładzie. To zawsze był pretekst do spotkań, chociaż w czasie pandemii dużo trudniej było je inicjować. Dlatego wspólnie z Zosią staliśmy się prowokatorami spaceru po fabryce, który w ogóle nie był wpisany w projekt – zaznacza Tomek.

Fot. Klub Seniora ‘Rawka’

Proustowska magdalenka

Dziś na teren dawnego  zakładu „Rawent” może wejść każdy. I nie powita go tu żaden szyld czy tablica informacyjna. Zakład, który był jednym z trzech największych miejsc pracy w Skierniewicach, ogłosił upadłość w 2002 roku. W jednej z hal zorganizowano wysypisko śmieci, w innej produkcja działa w bardzo ograniczonym zakresie, prowadzona przez prywatną firmę. Niektóre z przestrzeni są wynajmowane, inne stoją puste. Biurowiec, w którym mieściła się stołówka zamieniono na hotel robotniczy, a na dole otwarto “Biedronkę”.

Natura ten teren wzięła w posiadanie. Wszystko spada i gnije – zauważa Alina, gdy mijamy kolejne jabłonki pełne dojrzałych jabłek. Proponuje plecaczek otworzyć i zebrać te jabłka. Są naprawdę przepyszne – dodaje przełykając pierwsze kęsy. Mnie ptaki rozpraszają –  przyznaje Tomek – One mają tu jak u siebie. A Marceli dodaje: sześć lat temu zakładałem ograniczniki udźwigu na suwnice pomiędzy dwiema głównymi halami.

@Roman Bednarek, zbiory Klubu Seniora Rawka

Z plecakiem pełnym jabłek i głosem ptaków w uszach patrzę na przestrzeń zarośniętą krzakami i nic nie widzę. Nie muszę pytać, bo Marceli tłumaczy sam. Nie ma teraz po tych suwnicach śladu –  wyjaśnia kręcąc głową – jeszcze czterdzieści lat temu w momencie największego rozkwitu zakładu pracowało tutaj, razem z uczniami przyzakładowej szkoły, ponad 2000 osób. Trafiłem do działu konstruktorskiego po studiach. Wziąłem stypendium rawentowskie i potem musiałem dwa lata przepracować. Zostałem na dłużej. Gdy zaczęło się źle dziać razem z innymi inżynierami założyliśmy własną firmę Rawekon. Nasz szyld, już wyblakły, znajdzie pani jeszcze na budynku dawnej stołówki.

Faktycznie, gdy zgodnie ze wskazaniem nawigacji zaparkowałam przy Biedronce i zdezorientowana wyszłam z auta to pierwsze co utwierdziło mnie w przekonaniu, że jestem w dobrym miejscu to właśnie był ten szyld.

@Roman Bednarek, zbiory Klubu Seniora Rawka

 A ja na tę stołówkę przychodziłam razem z dziećmi po jedzenie –  wspomina Alina kończąc jabłko. Mąż pracował w zakładzie osiemnaście lat jako spawacz. Ale na głównej hali pierwszy raz w życiu byłam w tym roku, podczas spaceru w ramach „Fabryki pomysłów”. Teraz zostały tylko dwa betonowe słupy, ale wcześniej była brama i stróżówka. Bez przepustki wejść się nie dało. Mieszkanie rawentowskie dostaliśmy w tych blokach naprzeciwko stołówki.  Mama bardzo płakała i pytała: gdzie ty dziecko jedziesz na wieś? Stąd drogą do centrum Skierniewic jest jedenaście kilometrów. W latach 60. tych była to wioska Grabina. Mieszkaliśmy wtedy na 4. piętrze i dzieci na pytanie: „Gdzie mieszkacie?” odpowiadały: „Na drabinie pod dachem”. Całe życie mieliśmy zorganizowane: przedszkole, sklep, telefony, własne autobusy, tramwaje, nawet stacja CPN. Razem wyjeżdżaliśmy na wczasy pracownicze! – dodaje Zosia. Pracowałam w „Rawencie” dwadzieścia cztery lata. Najpierw w księgowości, ale ja mam tak, że jak długo gdzieś jestem to mnie niesie. Potem w dziale zbytu, a na końcu przeszłam do działu eksportu.  Byłam świadkiem, jak zakład sprzedawał maszyny w cenie złomu. Przedsiębiorca, który otworzył maleńką firemkę pożyczał dźwig Rawentowi, który ten  sprzedał mu za symboliczną złotówkę. Nikt nie zadbał o ten majątek wypracowany przez całe nasze dorosłe życie. To było bulwersujące – zaznacza.

@Roman Bednarek, zbiory Klubu Seniora Rawka

Tomek od jedenastu lat jest nauczycielem w porawentowskiej, średniej szkole. Gdy zacząłem tutaj pracować, okolica straszyła. Budynki stały puste. Ludziom nic się nie chciało. Wykwalifikowani fachowcy szli pracować do ochrony, a kobiety przechodziły na rentę.

Gdy był grudzień 2000 roku i mróz – zaczyna kolejną opowieść Zosia –  a nasza kotłownia przestała działać, bo nie było w niej węgla, sama maczałam w tym palce, aby ją uruchomić. Ale po transformacji często czułam się bezradna. Nie wiedziałam, jak nasze życie było organizowane od spodu. Oczywiście chodziłam na kursy pod tytułem „Jak założyć własną firmę”, ale prawda jest taka, że moje najlepsze lata życia spędziłam w zakładzie, na teren którego przez wiele lat nie miałam wstępu.

@Klub Seniora Rawka

Rozmawiamy o tym wszystkim stojąc tuż obok nieistniejącej bramy, przed halą produkcyjną. Dziś sobota –  stwierdza Tomek –  więc pewnie będzie zamknięta, ale chociaż pokażemy korytarz. Jest niski i wąski. Mieści się w nim cała nasza sześcioosobowa grupa. Wtedy Zosia zaczyna wspominać zainaugurowany przez nich spacer: Uświadomiliśmy sobie, że wiele osób nie było wewnątrz hali produkcyjnej od zamknięcia zakładu. A pracowali tu często ponad dwadzieścia lat – zaznacza Zosia. Chcieliśmy, aby uczestnicy spaceru ponownie mogli zobaczyć hale od środka. Pewnego dnia po prostu zebrałam się i przyszłam tutaj, zakładając, że najwyżej mnie wygonią. Dostaliśmy zgodę na wejście.

@Roman Bednarek, zbiory Klubu Seniora Rawka

I weszliśmy – dodaje Tomek. Ludzie  chcieli zobaczyć jak po tylu latach wygląda miejsce pracy, które ich w dużej mierze ukształtowało. Chcieli opowiedzieć o tym, co jest solą ich życia. Mówiliśmy wszystkim, że na spacerze będzie kamera. Ale ludzie nie przyszli po to, aby wystąpić przed kamerą. Wielu z nich  powiedziało krótki komentarz do przekazywanych zdjęć, ale na konkretne pytania już nie odpowiadało.

Gdy Tomek opowiada, któreś z nas naciska klamkę i okazuje się, że mimo soboty hala produkcyjna nie jest zamknięta. Wsuwam stopę i głowę w przestrzeń pełną żelaza, odpryskującej farby i rdzy. Zachwycam się rozmiarami hali i jej częściowo przeszklony dachem.

Pamiętam taki moment, że wchodzimy na halę, wszystko huczy, a pani Albina ma łzy w oczach i pokazuje palcem na suwnicę, tam wchodziłam – wspomina dalej Zosia. Nie mieliśmy scenariusza – tłumaczy Tomek. Po prostu chcieliśmy, aby ten spacer był doświadczeniem, które obudzi pamięć tych ludzi. I to się udało. Dopiero jak pojawiał się punkt zaczepienia, taka proustowska magdalenka, to za nią szedł ciąg przypomnień i dygresji. Opowieść żyła. Ktoś zaczynał wspominać, nagle zza jego pleców wyrywał się ktoś inny z hasłem „to ja jeszcze dodam”. W żadnych innych okolicznościach nie dostalibyśmy tych opowieści.

@Roman Bednarek, zbiory Klubu Seniora Rawka

Ze spaceru powstał film nagrany przez panna Włodka, kamerzystę, uczestnika projektu związanego z klubem seniora. Montażem zajęli się uczniowie klas graficznych dawnej szkoły porawentowskiej. Uzyskane zdjęcia pokazano na wystawie, która została zaprezentowana w dostępnym dla wszystkich  holu głównym Kinoteatru Polonez w Skierniewicach.

Przestaliśmy się siebie wstydzić

Najwięcej ludzi szukało się na zdjęciach z osiedlowego przedszkola – opowiada Tomek. W pewnym momencie było takie zagęszczenie osób wokół tych zdjęć, że odwiedzający wystawę klęczeli na podłodze i próbowali odnaleźć siebie lub swoich bliskich.  Tu mamy integrację pod chmurką i plac zabaw – opowiada Zosia wskazując na fotografię. Ta rakieta  na placu zabaw była robiona z metalowych rur, których używano do produkcji konstrukcji w zakładzie. Zaledwie dwa lata temu została rozebrana, bo ktoś zgłosił, że jest niebezpieczna dla dzieci

A tu jest moja obecna szkoła i pierwsza klasa żeńska. To zdjęcie jako jedyne mieliśmy całe podpisane – mówi z dumą Tomek. Wiedzieliśmy, kto na nim jest z imienia i nazwiska. Natomiast te osoby są nie do odnalezienia, bo wszystkie nazwiska były panieńskie – dodaje ze śmiechem. A tu jest Anna Walentynowicz, zaprzyjaźniła się z jednym z pracowników zakładu. On był w podziemiu solidarnościowym, ukrył sztandar zakładowy, grożono mu śmiercią dzieci. „Ja wam nie powiem, gdzie to było schowane, bo to się może jeszcze przydać” – mówił oglądając nasze zdjęcia.

@Roman Bednarek, zbiory Klubu Seniora Rawka

Struktury solidarnościowe w naszej fabryce tworzyły się długo przed strajkami. W czerwcu i sierpniu pojawiły się strajki na Wybrzeżu i wtedy po miesiącu cały zakład był zwerbowany,  płacił składki i był w Solidarności. To co było szeptane, mówione po cichu zaczęło się wydobywać na wierzch. No i potem nadszedł grudzień 1981 roku. Obudziłam się rano, a tu nie ma radia, nie ma telewizji, wszystko odcięte. Podobne uczucie, jak w tym roku w marcu, gdy wybuchła pandemia  – wspomina Zosia.

@zbiory Klubu Seniora Rawka

Okazało się, że  dużo osób, które zaangażowało się w powstanie wystawy:  wiceprezydent miasta, wicedyrektorka centrum kultury, które było organizacją wspierającą projekt czy graficzka, która przygotowywała plansze na wystawę, wszyscy byli z zakładem lub z osiedlem związani poprzez swoje rodziny, które na Rawce mieszkały lub pracowały w „Rawencie”.

Osoby, które przychodziły na wernisaż przynosiły zdjęcia w kopercie. Okazało się, że wiele osób identyfikuje się z „Rawentem”, jego historia jest bardzo żywa i ciągle nieopowiedziana – tłumaczy Tomek. „Rawent” przez swoich pracowników w ogóle nie był nazywany fabryką. Mówiło się: zakład produkcyjny lub zakład przemysłowy – wyjaśnia Zosia. Dla nas słowo „fabryka” bardziej odnosi się do mechanizmu, który ciągle pracuje – dodaje Tomek. Docelowo chcielibyśmy stworzyć lokalny inkubator pomysłów. To jeszcze przed nami. Trafił nam się trudny moment pandemii, ale dzięki niemu mamy poczucie, że przestaliśmy się siebie wstydzić – mówi Zosia. Jeśli będziemy chcieli to na pewno się ze sobą spotkamy.

Autor: Joanna Mikulska

Więcej o działaniach w ramach projektu “Fabryka Pomysłów”:

Video “Barwne cudeńka” o rękodzielniczych pracach seniorów:

https://www.facebook.com/watch/?v=366843094513877

Wystawa fotografii i rękodzieła:

https://skierniewice.naszemiasto.pl/skierniewicki-rawent-historia-zakladu-w-fotografiach-jego/ar/c1-7918943

https://skierniewice.naszemiasto.pl/dwie-wystawy-w-klubie-seniora-rawka-obie-niezwykle-ciekawe/ar/c1-7915623

Spacer po zakładzie “Rawent”:

https://skierniewice.naszemiasto.pl/seniorzy-z-rawki-odwiedzili-swe-byle-miejsca-pracy-zdjecia/ar/c1-7901847

A SKĄD: opowiadania mieszkańców Kosewa

Animatorki Hanna Szymborska i Aleksandra Dybkowska-Grefkowicz poprzez rodzinne historie inspirowały do działań międzypokoleniowych: dialogu i odkrywania siebie nawzajem, zachowywania i popularyzowania historii mieszkańców. Projekt obejmował cykl warsztatów o uważnym słuchaniu i opowiadaniu międzypokoleniowo o tym, co dla nas ważne. Powstało wspólne dzieło – książka o historiach mieszkanek i mieszkańców oraz o życiu na mazurskiej wsi. Uczestniczki są autorkami opowiadań cytowanych w książce, miały wpływ na kształt publikacji.

Zostały także nagrane trzy podcasty z opowiadaniami uczestniczek:

A skąd! Opowiadania mieszkańców Kosewa odc. 1, Aleksandra (soundcloud.com)

A Skąd! Opowiadania mieszkańców Kosewa odc. 2, Aleksandra (soundcloud.com)

A Skąd! cz. 3., Aleksandra | Aleksandra Dybkowska-Grefkowicz | Słuchanie bezpłatnie w SoundCloud