Formularz zgłoszenia

Aby przystąpić do Konkursu, należy kliknąć w przycisk poniżej i wypełnić formularz listu intencyjnego online. Formularz będzie aktywny od 15 marca 2023  do 11 kwietnia 2023 r. (do godziny 23:59).

 

Do wypełnienia formularza potrzebne będą m.in. dane osobowe animatorów: imię, nazwisko, miejscowość (z liczbą mieszkańców), data urodzenia, telefony kontaktowe, e-maile, dane organizacji wspierającej (w tym nr KRS). Poniżej przedstawiamy pytania z formularza online:

 1. Krótkie przedstawienie swojej osoby (prosimy o krótkie przedstawienie siebie i swojej osobistej motywacja do realizacji tego pomysłu i udziału w konkursie „Seniorzy w akcji”?
 2. Co skłoniło Ciebie/Was do planowania realizacji wspólnego projektu? Czy pracowaliście już razem przy innych realizacjach, działaniach społecznych? (pytanie dotyczy par międzypokoleniowych)
 3. Pełna nazwa organizacji/instytucji wspierającej (prosimy podać pełną nazwę z KRS lub innego dokumentu rejestrowego)
 4. Nr KRS lub inny dokument rejestrowy (wpisać jaki)
 5. Pełny adres organizacji wspierającej (kod pocztowy, miejscowość, ulica, strona www, ew. profil na FB)
 6. Adres e-mail przedstawiciela organizacji wspierającej (jest to adres osoby do kontaktu w sprawie udziału w konkursie „Seniorzy w Akcji”)
 7. Nr telefonu kontaktowego (do osoby wskazanej do kontaktu jako przedstawiciel organizacji wspierającej)
 8. Opisz Twój/Wasz pomysł na działanie społeczne. Prosimy o krótki opis pomysłu, uwzględniający m.in. odpowiedzi na następujące pytania: Co konkretnie chcesz zrobić? Z kim i dla kogo? Dlaczego ten właśnie pomysł chcesz zrealizować? Do jakiego dokładnie środowiska będą skierowane działania?
 9. Opowiedz o miejscowości/gminie/dzielnicy/środowisku, w której będą prowadzone działania?
 10. Czy masz/macie doświadczenie w pracy z osobami 60+ lub na ich rzecz? Jeśli TAK, to prosimy opisać w 5-10 zdaniach. Jeśli NIE – prosimy wpisać w odpowiedzi słowo NIE.
 11. Czy masz/macie doświadczenie w działaniach międzypokoleniowych (łączących grupy dorosłych, które dzieli co najmniej 25 lat różnicy, przy czym grupa starsza powinna uwzględniać osoby powyżej 60. roku życia)? Jeśli TAK, to prosimy swoje doświadczenie opisać w 5-10 zdaniach. Jeśli NIE – prosimy wpisać w odpowiedzi słowo NIE.
 12. Czy byłaś/byłeś już animatorem projektu w konkursie „Seniorzy w Akcji”? Jeżeli TAK, podaj nazwę projektu i rok jego realizacji. Jeśli nie byłeś/byłaś – odpowiedz NIE.
 13. Czy zgłaszany pomysł jest kontynuację działań realizowanych już w ramach konkursu „Seniorzy w Akcji”? Jeżeli TAK – podaj tytuł projektu realizowanego w poprzedniej edycji i rok realizacji. Jeśli NIE, prosimy o wpisanie w odpowiedzi słowa NIE.
 14. Czy deklarujesz gotowość do pracy nad merytorycznym rozwojem projektu oraz osobistym rozwojem, poprzez aktywny udział w Inkubatorze Pomysłów, warsztatach dla liderów i szkoleniu finansowym; comiesięcznych spotkaniach online z tutorem?
 15. Co chciałabyś/chciałbyś by było wynikiem planowanych działań? Jakie widzisz korzyści z realizacji planowanych działań dla społeczności lokalnej?
 16. W jakim zakresie planowane działania mogą być odpowiedzią na zauważone przez Ciebie problemy społeczne i są Twoim zdaniem zgodne z celami konkursu? Prosimy o wskazanie, którego obszaru, celów wskazanych w Regulaminie Konkursu, w sposób szczególny będą dotyczyły planowane działania.
 17. Na jakie wsparcie i współpracę możesz/możecie liczyć w swoim środowisku lokalnym?
 18. W jaki sposób zaplanowane działania pozwolą wykorzystać wiedzę, czas i doświadczenie osób dojrzałych? Jaka będzie rola w projekcie osób po 60. roku życia?
 19. Jaką rolę, wsparcie deklaruje organizacja/instytucja wspierająca?
 20. Skąd dowiedziałaś/dowiedziałeś się o konkursie?

Zebrałaś/eś wymagane informacje? Zapraszamy do wypełnienia formularza online:

Uprzejma prośba o niedrukowanie i nieprzesyłanie formularzy pocztą na adres biura Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Rozpatrujemy jedynie zgłoszenia wypełnione ONLINE.

UWAGA:  Formularz można wypełniać w kilku podejściach. Aby móc wrócić do jego wypełniania później, należy na górze formularza, po prawej stronie wybrać przycisk „odłóż na później”, a następnie zapisać w komputerze link do formularza. Jego kliknięcie umożliwi powrót do wypełniania z zachowaniem już wprowadzonych pól. 

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa). Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

KRS 0000084092
NIP 529-16-47-110

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło

Translate