Najważniejsze aktualne problemy

5 kwietnia 2024

W ramach tegorocznej rekrutacji do konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji”, w szczególności poszukujemy pomysłów, które odpowiadają na ważne społeczne wyzwania. Za najważniejsze aktualne problemy uważamy m.in. napięcia między pokoleniami, samotność osób starszych i zmiany klimatyczne. Poniżej przedstawiamy krótkie opisy wyzwań, by nieco ukierunkować osoby zainteresowane udziałem w tegorocznej edycji konkursu.

1. Napięcia międzygeneracyjne

Każde pokolenie mierzyło się i mierzy z innymi wyzwaniami związanymi ze specyficznymi dla niego doświadczeniami i potrzebami.

Przez całe życie mamy do czynienia ze splataniem się ścieżek rozwojowych ludzi w różnym wieku i z różnym poziomem kompetencji. Na rozwój młodszego znaczący pokolenia wpływ mają pokolenia starsze, ale też młodsi wpływają na rozwój starszych. Zmiany kulturowe zachodzą tak gwałtownie, że atrybuty starszych generacji – doświadczenie, wiedza, mądrość – dawniej świadczące o ich wartości i wysokiej pozycji społecznej tracą na znaczeniu, bo wiedza bardzo szybko się dezaktualizuje.

Żyjemy w bańkach nie tylko informacyjnych, ale i pokoleniowych, często niewiele wiemy o innych pokoleniach, rzadko mamy okazję do autentycznego kontaktu, brakuje nam wspólnego języka.

Różne potrzeby, cele życiowe i perspektywy przy wzajemnym niezrozumieniu i trudnościach komunikacyjnych mogą skutkować dalszą izolacją, napięciami i konfliktami.

2. Samotność i izolacja osób starszych

Przejście na emeryturę, utrata bliskich, a dodatkowo problemy zdrowotne mogą powodować izolację fizyczną i psychiczną starszych osób.

Izolacja i wiążąca się z nią redukcja ról społecznych zwiększają ryzyko pojawienia się samotności. Osoby jej doświadczające mogą czuć się wykluczone, niezrozumiane, a nawet odrzucone, przy czym często towarzyszą jej smutek i tęsknota za więzią z innymi, niekoniecznie konkretnymi osobami.

Długotrwała samotność, ma negatywny wpływ na jakość życia, często prowadzi do obniżenia nastroju, depresji oraz chorób somatycznych. Może dotknąć człowieka na każdym etapie życia.

3. Różnorodność kulturowa

Migracja związana z wojną, zmianami klimatu i ubóstwem w wielu miejscach świata powodują, że stajemy się społeczeństwem wielokulturowym.

Jednocześnie coraz szybciej następują zmiany obyczajowe, zwiększa się świadomość indywidualnych różnic między ludźmi w wielu sferach życia i praw należnych każdemu człowiekowi. To wszystko stwarza potrzebę otwartego, niewartościującego podejścia do innych, a także uważności na słowa, które nam mogą wydawać się neutralne, a w istocie są stygmatyzujące i wykluczające.

Różnorodność tradycji, języków, religii, perspektyw i sposobów na życie wzbogaca, ale bez odpowiedniej edukacji promującej dialog, połączonej z kształtowaniem postaw tolerancji i szacunku może nieść ze sobą napięcia i konflikty.

4. Zmiany środowiska i klimatu

To jedno z największych zagrożeń stojących dziś przed ludzkością. Skutkami zmian klimatu są między innymi ekstremalne zjawiska pogodowe, topnienie lodowców i podnoszenie się poziomu mórz – to wszystko ma wpływ na nas wszystkich. Obserwujemy i odczuwamy długotrwałe susze, upały, powodzie i pożary, coraz więcej regionów traci dostęp do wody, zagrożone są uprawy. Zmiana klimatu zakłóca systemy naturalne, gospodarcze i społeczne, od których jesteśmy zależni.

Jednocześnieniszczymy środowisko, bez umiaru eksploatując przyrodę i produkując niewyobrażalne ilości odpadów.

Stan powietrza, wody i zieleni przekłada się wprost na jakość naszego życia i nasze zdrowie.

Jeśli masz pomysł na działanie społeczne, które odpowiada jednemu z powyższych wyzwań, możesz zgłosić go do Konkursu. Jeśli wygrasz, weźmiesz udział w szkoleniach, skorzystasz z pomocy ekspertów i rozwiniesz swój pomysł. Następnie będziesz mogła_mógł przekształcić swój pomysł w projekt, który zrealizujesz w swojej społeczności, otrzymawszy dotację na jego wykonanie.

Więcej o tegorocznej edycji przeczytasz w regulaminie: CZYTAJ WIĘCEJ

Zapraszamy również do obejrzenia rozmowy Magdaleny Rosochackiej-Gmitrzak – członkini zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”oraz Małgorzaty Stanowskiej – koordynatorki konkursu „Seniorzy w akcji”, które przeprowadzają nas przez wybrane wyzwania społęczne:

Więcej o tegorocznej rekrutacji: CZYTAJ WIĘCEJ

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa). Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

KRS 0000084092
NIP 529-16-47-110

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło

Translate
Skip to content