Aktualna edycja

Zakończyliśmy rekrutację do 14. edycji konkursu „Seniorzy w akcji”. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Wpłynęło do nas aż 275 listów intencyjnych! Bardzo się cieszymy i pięknie dziękujemy za zaangażowanie mimo trudnych okoliczności związanych  z pandemią. Już wkrótce poinformujemy o kolejnych etapach  rekrutacji.

PRZECZYTAJ REGULAMIN KONKURSU >> TUTAJ

Harmonogram Konkursu

Wzór listu intencyjnego

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz tandemów międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat), które chcą aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia i które pragną pracować ze społecznością na rzecz wprowadzania trwałych rozwiązań pobudzających aktywność społeczną mieszkańców.

Cele Konkursu „Seniorzy w akcji” to:

 • zaangażowanie i wzmocnienie potencjału osób starszych w działaniach na rzecz swojego otoczenia,
 • wzmacnianie uczestnictwa i sprawczości osób starszych w życiu lokalnych społeczności,
 • rozwój wolontariatu osób starszych,
 • włączanie osób starszych w dialog i współpracę ze społecznością lokalną,
 • promowanie społecznego zaangażowania seniorów, zwłaszcza w relacjach międzypokoleniowych.

Realizację nagrodzonych projektów wspieramy:

 • poprzez konsultacje i pomoc wdopracowaniu pomysłów zgłoszonych do Konkursu (czyli tzw. inkubatora projektów), warsztaty wzmacniające kompetencje osób realizujących projekt oraz poprzez wsparcie i konsultacje z tutorem oraz zespołem Konkursu, na wszystkich etapach realizacji projektów,
 • finansowo: przyznajemy dotacje (w wysokości do 15 tys. złotych) na realizację projektów dopracowanych w ramach inkubatora oraz poprzez finansowanie udziału w warsztatach, wsparcie profesjonalnych tutorów, finansowanie kosztów wizyt studyjnych, wsparcia animatorów kultury z Sieci Latających Animatorów Kultury (realizacja warsztatu dla uczestników projektu, wsparcie prowadzonych działań lub ewaluacja).

Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z czterech obszarów:

 1. Działania wzmacniające uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym
  • promujące postawy i wartości obywatelskie,
  • wzmacniające głos osób starszych w decydowaniu o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności oraz ponadlokalnie,
  • na rzecz udziału osób starszych w rozwiązywaniu lokalnych i ponadlokalnych problemów,
  • włączające osoby starsze do aktywnej i długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • na rzecz reprezentowania interesów i potrzeb osób starszych, tworzenia przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych.
 2. Działania edukacyjne i kulturalne
  • o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym – aktywnie angażujące osoby starsze.
 3. Działania na rzecz środowiska
  • propagujące i utrwalające zasady harmonijnego współżycia człowieka/społeczności lokalnej z jego naturalnym środowiskiem przyrodniczym,
  • podnoszące wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
 4. Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym
  • propagujące twórcze podejście do nowoczesnych technologii ułatwiających i usprawniających życie osób starszych, a także wpływające na wzrost wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa). Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
biuro@e.org.pl

KRS 0000084092
NIP 529-16-47-110

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło