Konkurs „Seniorzy w akcji” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

    logo_PAFW_kolorowe

POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności działalność programową rozpoczęła w 2000 roku, realizuje swoje przedsięwzięcia w trzech obszarach tematycznych: edukacja, rozwój społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i małych miast, oraz dzielenie się polskimi doświadczeniami z transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Dotychczas Fundacja przeznaczyła na swoją działalność ponad 169 mln USD, a jej fundusz wieczysty przekroczył 255 mln USD. W ramach 36 programów sfinansowano prawie 27 tysięcy stypendiów dla młodzieży, blisko 12 tysięcy projektów lokalnych z udziałem setek tysięcy osób, zorganizowano szkolenia dla 65 tysięcy nauczycieli, także dla 21 tysięcy liderów i pracowników organizacji pozarządowych, a blisko 4 tysiące lokalnych bibliotek przekształcono w nowoczesne centra informacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej. W wizytach studyjnych do Polski uczestniczyło ponad 8 tysięcy osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii oraz innych krajów.

Od 2005 roku Fundacja prowadzi program Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji, którego celem jest promowanie przedsięwzięć edukacyjnych i aktywizujących adresowanych do osób starszych, wolontariatu i społecznego zaangażowania seniorów, a także współpracy międzypokoleniowej. Ważną częścią programu jest konkurs Seniorzy w akcji, w ramach którego oferowane są granty i szkolenia dla osób powyżej 60. roku życia realizujących projekty społeczne oparte na własnym pomyśle.

Więcej informacji o Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności >>

 
logo e male

TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „Ę”

Od 2002 roku prowadzimy projekty społeczne i kulturalne w całej Polsce. Pracujemy z młodymi ludźmi, seniorami, animatorami kultury, pracownikami organizacji pozarządowych i domów kultury, nauczycielami i artystami. Inspirujemy do działania, przekazujemy wiedzę i narzędzia do realizacji własnych projektów społecznych. Od 2008 roku prowadzimy ogólnopolski program Seniorzy w akcji (inkubator + dotacje) finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Dotychczas wsparliśmy realizację blisko 300 lokalnych projektów realizowanych przez liderów 60+ i pary międzypokoleniowe (60+ i 35–). Współpracujemy ze środowiskiem uniwersytetów trzeciego wieku: organizujemy warsztaty dla liderów i słuchaczy UTW, wspieramy integrację UTW na poziomie regionów, pomagamy powoływać grupy wolontariatu seniorów na UTW. W 2012 roku przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie „Zoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku”, które dostarczyło cennych informacji nt. potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed liderami UTW. Współpracujemy z radami seniorów i samorządami w programie Zoom na Rady Seniorów. W 2016 roku uruchomiliśmy program „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”, którego celem jest poprawa jakości życia najstarszych seniorów i ich opiekunów. Mamy sieć animatorów kultury w całym kraju, stabilnych partnerów, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają nam eksperymentować, wyznaczać nowe trendy i wdrażać odważne projekty.

Więcej informacji o Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” >>


INNE PROJEKTY

Doświadczenie i metody pracy wypracowane w konkursie Seniorzy w Akcji wykorzystujemy w innych projektach wspierających aktywność seniorów i współpracę pokoleń, realizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych„ę”. Zobacz nasze inne projekty!

SwA_raport_3_35   LOG UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU DLA SPOŁECZNOŚCI

Projekt realizowany od 2013 r. w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „UTW-Seniorzy w akcji”, jego celem jest wsparcie merytoryczne UTW, które chcą aktywnie działać na rzecz swoich społeczności lokalnych, zwłaszcza w oparciu o wolontariat. W każdej edycji bierze udział 10 UTW.

www.utw.seniorzywakcji.pl

    zoom ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI

Poprzez cykl warsztatów członkowie rad seniorów wzmacniają swoje kompetencje współpracy z samorządem i społecznością lokalną i opracowały działania angażujące seniorów w tworzenie konkretnych rozwiązań we wskazanych obszarach. Rady przeprowadziły działania zawarte w stworzonych planach – korzystając ze wsparcia animatorów, ekspertów i wizyt studyjnych. Gdzie?: Toruń, Legionowo, Przemyśl, Tychy, Koszalin, Miechów, Łazy, Opole, Suwałki, Prudnik.

www.zoomnaradyseniorow.pl

logo_long

LOKOMOTYWA ZMIAN – SENIORALNE DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE

Wsparcie rozwoju wolontariatu pracowniczego w firmach poprzez aktywną pracę nad realizacją autorskich działań opartych o indywidualne pasje osób 55+. Jednoczesne rozwijanie współpracy z pracodawcami w obszarze rozwoju programów wolontariatu pracowniczego w ich firmach i instytucjach.

www.wolontariatpracowniczy.org.pl

logo-archipelag

ARCHIPELAG POKOLEŃ

Archipelag Pokoleń jest przestrzenią do rozwoju i działania osób 55+. To aktywne zaangażowanie osób dojrzałych w działalność instytucji kultury oraz wypracowanie rozwiązań uwzględniających potrzeby tej grupy odbiorców. To również cykl seminariów, warsztatów, wizyt w organizacjach, dyskusji międzypokoleniowych i możliwość realizowania własnych działań społeczno-kulturalnych.

www.archipelagpokolen.pl

  20161205_IMG_0003 ARCHIPELAG POKOLEŃ. KURS PRAKTYK MIĘDZYPOKOLENIOWYCH DLA ANIMATORÓW I EDUKATORÓW

Wsparcie kompetencji kadr pracujących z osobami starszymi i grupami międzypokoleniowymi w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii poprzez rozwijanie międzynarodowego, certyfikowanego kursu on-line oraz wspólne wypracowanie materiałów dydaktycznych: dobrych praktyk i zbioru scenariuszy działań. Istotnym zasobem do pracy nad podręcznikami i kursem on-line w temacie pracy międzypokoleniowej są doświadczenia z programu “Seniorzy w akcji”.

 

logo_Archipelag Pokoleń_Kadry Kultury

 

ARCHIPELAG POKOLEŃ. KADRY KULTURY.

Cykl spotkań i kurs edukacyjny dla pracowników instytucji kultury z Mazowsza zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu działań międzypokoleniowych.

www.archipelagpokolen-kadrykultury.e.org.pl

Logo_GI SW_czarne

 

GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA

Potrzeba organizacji opieki dla najstarszych, zależnych seniorów staje się pilnym wyzwaniem. Za osoby zależne uznajemy tych, którzy wymagają pomocy w realizacji codziennych potrzeb, takich jak m.in. kąpanie, siadanie, ubieranie, wychodzenie na spacer. Starsze osoby zależne to grupa o zróżnicowanych, mocno zindywidualizowanych potrzebach. Przyczyną zależności może być wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność. GUS szacuje że w 2030 roku ponad połowa jednoosobowych gospodarstw będzie prowadzona przez osoby w wieku 65+.

www.sieciwsparcia.pl

 

KPacholak__MG_7349

 

KLUB AMBASADORÓW

To sieć wyjątkowych ludzi, którzy działają na rzecz otoczenia, rozwijają swoje pasje, dzielą się pomysłami i osobistą historią swojego społecznego zaangażowania. Klub liczy 20 osób 60+ będących absolwentami programu „Seniorzy w akcji” oraz m.in. ZOOM na Rady Seniorów i Archipelag Pokoleń. Ambasadorzy poprzez wymianę doświadczeń z obszaru współpracy z lokalną społecznością i współpracę międzypokoleniową promują społeczną aktywność i zaangażowanie obywatelskie.

Więcej o Klubie Ambasadorów >>

  zoom_logo ZOOM NA UTW

Ogólnopolskie badanie ankietowe, w którym wzięło udział 282 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Badanie ilościowe zostało uzupełnione jakościowym – badacze odwiedzili 12 celowo wybranych Uniwersytetów z całej Polski. Celem badania była kompleksowa diagnoza środowiska UTW, opisanie różnorodnych sposobów działania i rozpoznanie potencjałów leżących w działalności UTW.

www.zoomnautw.pl

   
 

OFERTA WSPÓŁPRACY

Nie bierzesz udziału w konkursie "Seniorzy w akcji", ale chcesz nawiązać z nami współpracę? Napisz!

Od 14 lat w całej Polsce wspieramy działania liderów, animatorów projektów społecznych i obywatelskich. Pracujemy z lokalnymi instytucjami i organizacjami, które szukają inspiracji i nowych metod pracy z lokalną społecznością.

Od 2013 roku prowadzimy program Zoom na Rady Seniorów mający na celu wzmacnianie kompetencji rad seniorów, tworzenie przestrzeni do wymiany dobrych praktyk, ewaluacji dotychczasowych działań rad seniorów oraz rozwijania współpracy rad seniorów i samorządów. Wspieramy rady seniorów w tworzeniu lokalnych polityk senioralnych i usług dla seniorów. W 13 gminach wsparliśmy proces zaangażowania rad seniorów w uruchamiane społecznych inicjatyw i konsultowanie konkretnych inwestycji w przestrzeni publicznej.

W 2010 roku powołaliśmy ogólnopolską sieć „Latający Animatorzy Kultury i Socjologowie”, która skupia 80 doświadczonych trenerów i badaczy. Współpracują oni z samorządami, radami seniorów, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, bibliotekami, domami kultury, świetlicami wiejskimi. Mają doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi, potrafią wesprzeć realizację projektów edukacyjnych i działań obywatelskich. Udzielili wsparcia już w ponad 300 miejscowościach.

Usługi dla samorządów, biznesu i instytucji realizujemy w ramach powołanej przez Towarzystwo spółki Dobre Pomysły „ę”, w oparciu o doświadczenie i wiedzę ekspercką zgromadzoną w trakcie naszych wieloletnich działań. Oferujemy wsparcie i doradztwo w zakresie:

• badania potrzeb osób starszych i społeczności (diagnoza lokalna) • projektowania usług, produktów i przestrzeni dla seniorów • budowania współpracy rad seniorów z samorządem i społecznością • zarządzania i pracy w grupie (rad seniorów, grup nieformalnych, zespołów projektowych) • tworzenia strategii działania organizacji, instytucji, rad seniorów • edukacji o samorządzie gminnym i partycypacji publicznej • rozwijania współpracy ze społecznością lokalną, przyciągania do organizacji/instytucji seniorów jako klientów i odbiorców • audytu dostępności usług, produktów i przestrzeni dla osób o różnych potrzebach (dzieci, młodzież, rodzice z dziećmi, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, mniejszości) • audytu i rozwój oferty klubów seniora • prowadzenia programów grantowych aktywizujących osoby starsze, doradztwo w zakresie rozwijania działań międzypokoleniowych • szkolenia dla liderów 50+ Latający Animatorzy i Socjologowie przynoszą inspirację i pokazują konkretne metody pracy, które można wykorzystać w dalszym działaniu. Zapraszamy do współpracy! Napisz: biuro@e.org.pl ofe