Ambasadorzy

Teresa Ziegler

# prezes UTW w Wałbrzychu
# wolontariat seniorski
# edukacja cyfrowa

Wałbrzych, woj. dolnośląskie

Animatorka ruchu UTW i działań międzypokoleniowych w regionie sudeckim, członkini Gminnej Rady Pożytku Publicznego. Przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wałbrzychu, który prowadzi,  powstała grupa wolontariatu seniorów. Jako wolontariuszka prowadzi kursy i konsultacje komputerowe, jest Latarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans.

Izabela Hejne-Krystosiak

Izabela Hejne-Krystosiak jest aktywną seniorką na emeryturze. Była organizatorką i uczestniczką zajęć improwizacyjnych dla seniorów a ostatni czas przyniósł jej wiele nowych doświadczeń. Nauczyła się lepiej rozpoznawać swoje potrzeby i emocje oraz łatwiej komunikować się z innymi. Oprócz ciekawej formy spędzania wolnego czasu nawiązała wiele nowych znajomości i przyjaźni. Improwizacja daje Jej nowe możliwość rozwoju osobistego i dużo satysfakcji.

czytaj więcej

Newsletter