Ambasadorzy

Ewa Andrzejewska

# Praca wokół wspomnień
# Tradycje lokalne

Nowy Sącz

Ewa Andrzejewska pracuje nad historią mówioną. Szczególnie pasjonuje ją historia nieobecnej już nowosądeckiej, żydowskiej dzielnicy Piekło i jej mieszkańców. Zorganizowała warsztaty, w ramach których uczestnicy dotarli do seniorów, wysłuchali i spisali opowieści o czasach minionych oraz sporządzili subiektywną mapę Piekła na podstawie usłyszanych historii. Na podstawie zebranych wspomnień Ewa napisała książkę “Obok inny czas”. Ze zbieranych opowieści wyłaniają się kolejne pomysły…

obszary działania:

# Praca wokół wspomnień
# Tradycje lokalne

English:

Ewa Andrzejewska works with oral history. She is specifically interested in the history of the now no longer existent Jewish district in Nowy Sącz and its inhabitants. It was called Piekło, which means Hell in Polish. In the course of a workshop she organised, participants contacted senior citizens, listened to their stories about the past and wrote them down. Then they created a subjective map of Piekło based on stories they heard. Ewa used those memories as material for her book “Obok inny czas” (Another time beside us). Those stories lead to new ideas… Just listen!

# Stories of Every Day Life and Fates of Individuals
# Local Traditions

Izabela Hejne-Krystosiak

Izabela Hejne-Krystosiak jest aktywną seniorką na emeryturze. Była organizatorką i uczestniczką zajęć improwizacyjnych dla seniorów a ostatni czas przyniósł jej wiele nowych doświadczeń. Nauczyła się lepiej rozpoznawać swoje potrzeby i emocje oraz łatwiej komunikować się z innymi. Oprócz ciekawej formy spędzania wolnego czasu nawiązała wiele nowych znajomości i przyjaźni. Improwizacja daje Jej nowe możliwość rozwoju osobistego i dużo satysfakcji.

czytaj więcej

Newsletter