Teresa Kuchta

Edukatorka cyfrowa, animatorka działań lokalnych aktywizujących seniorów. Zaangażowana w inicjatywy społeczne, lubi pracować z ludźmi. Od kilkunastu lat działa jako wolontariuszka, współpracując z różnymi organizacjami na terenie województwa i ogólnopolskimi. Wspiera oddolne inicjatywy mieszkańców i angażuje się w realizację działań. Kreatywna i otwarta na innowacyjne rozwiązania, chętnie podejmuje nowe wyzwania. 

Członkini klubu ambasadorów od 2018 r. Zrealizowała projekty w trzech edycjach programu „Seniorzy w akcji”: Od spotkania do dialogu obywatelskiego. „Kawiarenka obywatelska w Ozorkowie”, „Akademia dobrego sąsiedztwa” i „Po sąsiedzku – zaangażowani i twórczy w Ozorkowie”. Wokół działań projektowych skupiła się dość liczna grupa uczestników nadal podejmujących inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności miasta.


Oficjalnie babcia emerytka, ale nowoczesna i młoda duchem. Status emerytki nie przeszkadza jej w udziale w formalnej edukacji na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, jest świeżo upieczoną absolwentką nowego kierunku – Koordynowana opieka senioralna na Wydziale Nauk o Zdrowiu. W ramach pracy licencjackiej prowadziła badania na terenie Ozorkowa w kierunku utworzenia Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Kontynuuje naukę na studiach II stopnia, kierunek Zdrowie Publiczne, aby przygotować się do pracy w charakterze menedżera usług senioralnych.   

Działania, które podejmuje, związane są z aktywnością społeczną, organizacją wolontariatu oraz edukacją cyfrową i wykorzystaniem nowych technologii w działaniach społecznych.
Najważniejsze dla niej obszary to działania obywatelskie, w tym podnoszenie wiedzy i świadomości grup słabszych: seniorów i niepełnosprawnych. Uważa, że rzecz nie jest w dawaniu gotowych rozwiązań problemów przez decydentów i tych, którzy wiedzą lepiej, ale w uwzględnianiu głosu i rzeczywistych potrzeb samych zainteresowanych oraz ich opiekunów. Osobiste zaangażowanie przedstawicieli lokalnych społeczności i ich własną aktywność w różnych kierunkach (działania obywatelskie, dzielenie się wiedzą i wspomnieniami, rozwijanie własnych pasji w zorganizowanych grupach, uczenie się nowych rzeczy, działania kulturalne, artystyczne, rekreacja itp.) są jej zdaniem najlepszym sposobem na wyjście z samotności, podtrzymywanie kontaktów i ogólną poprawę jakości życia osób starszych.


Pracę na rzecz osób starszych kontynuuje też w Radzie Seniorów Gminy Miasta Ozorków. Kolejnym obszarem są nowe technologie, z którymi osobiście zaprzyjaźniła się jeszcze w ubiegłym wieku. Wspiera w edukacji cyfrowej swoich rówieśników jako Latarnik Polski Cyfrowej i uczestnik cyfrowych projektów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. 
Zabiega o utworzenie Lokalnego Punktu Pośrednictwa wolontariatu w Ozorkowie. Współpracuje z Regionalnym Centrum Wolontariatu „Centerko” w Łodzi, organizacją patronującą rozwojowi wolontariatu w woj. łódzkim. W trzech edycjach Akademii Wolontariatu Seniora wolontariusze seniorzy z Ozorkowa doskonalili swoje umiejętności i poszerzali wiedzę na temat wolontariatu. W ostatniej III edycji odbywały się koordynowane przez nią działania pilotażowe na miejscu w Ozorkowie. W 2020 r. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne Jesteśmy, które patronowało projektom w ramach XI I XII edycji „Seniorów w akcji” w Ozorkowie, otrzymało Certyfikat „Organizacji przyjaznej wolontariuszom”, a Teresa Kuchta i przedstawicielka Stowarzyszenia uzyskały Certyfikat pośrednika pracy wolontarystycznej.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa). Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

KRS 0000084092
NIP 529-16-47-110

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło

Translate
Skip to content