Ambasadorzy

Jerzy Czogała

# Praca wokół wspomnień
# Tradycje lokalne

Katowice, woj. śląskie

Jerzy Czogała, Ślązak z krwi i kości interesuje się historią i kulturą swojego regionu.
Jak wyglądał kiedyś Śląsk?, w co ubierali się ludzie, co jedli i co ich bawiło? Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach postanowili przywołać wspomnienia, zapraszając młodzież do wspólnego projektu  „Kaj te czasy! Wracajmy do korzeni”

– praktyczne uwagi w organizacji wykładów, pozyskiwanie wykładowców
– organizacja wycieczek po swoim regionie
– debaty oksfordzkie, sposób prowadzenia dyskusji i pogłębianie wiedzy o wybranych tematach
organizacja gier miejskich
– nie poddawanie się w wypadkach kłopotów

English:

# Stories of Every Day Life and Fates of Individuals
# Local Traditions

What was Silesia like, what did people wear and eat, what made them laugh? Participants of the University of the Third Age in Katowice decided to bring back memories and they invited young people to a common project. Jerzy Czogała, a true-born Silesian interested in the history and culture of his region.

Izabela Hejne-Krystosiak

Izabela Hejne-Krystosiak jest aktywną seniorką na emeryturze. Była organizatorką i uczestniczką zajęć improwizacyjnych dla seniorów a ostatni czas przyniósł jej wiele nowych doświadczeń. Nauczyła się lepiej rozpoznawać swoje potrzeby i emocje oraz łatwiej komunikować się z innymi. Oprócz ciekawej formy spędzania wolnego czasu nawiązała wiele nowych znajomości i przyjaźni. Improwizacja daje Jej nowe możliwość rozwoju osobistego i dużo satysfakcji.

czytaj więcej

Newsletter