Ambasadorzy

Jacek Koperski

#klub filmowy #działania sąsiedzkie

Wierzyce pod Poznaniem

Z zawodu nauczyciel akademicki na Politechnice Poznańskiej. Potrzebę aktywności społecznej realizował jako instruktor harcerski. Obecnie mieszka na wsi w Wierzycach pod Poznaniem. Ostatnią jego inicjatywą jest zorganizowanie kina w Wierzycach, gdzie aktywizuje lokalną społeczność, ale z pewnością to nie ostatnie jego słowo w sprawie aktywizowania lokalnej społeczności. Do Sąsiedzkiego Klubu Filmowego zaproszeni są młodsi i starsi, osoby samotne i całe rodziny –  film stał się pretekstem do integracji i wymiany doświadczeń.

#klub filmowy #działania sąsiedzkie

Izabela Hejne-Krystosiak

Izabela Hejne-Krystosiak jest aktywną seniorką na emeryturze. Była organizatorką i uczestniczką zajęć improwizacyjnych dla seniorów a ostatni czas przyniósł jej wiele nowych doświadczeń. Nauczyła się lepiej rozpoznawać swoje potrzeby i emocje oraz łatwiej komunikować się z innymi. Oprócz ciekawej formy spędzania wolnego czasu nawiązała wiele nowych znajomości i przyjaźni. Improwizacja daje Jej nowe możliwość rozwoju osobistego i dużo satysfakcji.

czytaj więcej

Newsletter