Ambasadorzy

Teresa Ziegler

# prezes UTW w Wałbrzychu
# wolontariat seniorski
# edukacja cyfrowa

Wałbrzych, woj. dolnośląskie

Animatorka ruchu UTW i działań międzypokoleniowych w regionie sudeckim, członkini Gminnej Rady Pożytku Publicznego. Przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wałbrzychu, który prowadzi,  powstała grupa wolontariatu seniorów. Jako wolontariuszka prowadzi kursy i konsultacje komputerowe, jest Latarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans.

Newsletter