Ambasadorzy

Jacek Koperski

#klub filmowy #działania sąsiedzkie

Wierzyce pod Poznaniem

Z zawodu nauczyciel akademicki na Politechnice Poznańskiej. Potrzebę aktywności społecznej realizował jako instruktor harcerski. Obecnie mieszka na wsi w Wierzycach pod Poznaniem. Ostatnią jego inicjatywą jest zorganizowanie kina w Wierzycach, gdzie aktywizuje lokalną społeczność, ale z pewnością to nie ostatnie jego słowo w sprawie aktywizowania lokalnej społeczności. Do Sąsiedzkiego Klubu Filmowego zaproszeni są młodsi i starsi, osoby samotne i całe rodziny –  film stał się pretekstem do integracji i wymiany doświadczeń.

#klub filmowy #działania sąsiedzkie

Newsletter