Animatorzy projektu: Andrzej Kluczka, Bartosz Sokulski

Organizacja: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance

Okres realizacji: 4 września 2016 – 30 czerwca 2017

 

Andrzej Kluczka jest emerytowanym inżynierem. Lubi spędzać czas z rodziną i angażować się w różnorodne działania społeczne i kulturalne. Interesuje się praktycznym zastosowaniem inżynierii i fizyki, współorganizuje zajęcia dla dzieci, które mają przybliżyć najmłodszym aspekty bezpieczeństwa przy wykorzystaniu techniki i nowych technologii.

 

Bartosz Sokulski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Na co dzień prowadzi własną działalność gospodarczą. Po pracy jako wolontariusz prowadzi razem z międzypokoleniowym zespołem zajęcia dla najmłodszych. Podczas tych spotkań dzieci mają szansę wcielić się w rolę naukowców i poznawać prawa przyrody i fizyki. Ponadto pan Bartosz jest animatorem czasu wolnego środowisk wiejskich.

 

Ubiegłoroczne zajęcia naprawdę były pasjonujące, warto więc je kontynuować. Tym razem międzypokoleniowa grupa spróbuje zgłębić wiedzę z zakresu astronomii i mechatroniki podczas innowacyjnych warsztatów i wizyt studyjnych w zakładach, w których wdrożone są rozwiązania mechatroniczne. Prócz niezbędnej wiedzy teoretycznej nie zabraknie również doświadczeń, wspólnie przeprowadzonych pod okiem specjalistów. Uczestnicy będą mieli możliwość przy pomocy teleskopu i profesjonalnego sprzętu astronomicznego oglądania gwiazd. Projekt zakończy „Ognisko z Mechatroniką i Gwiazdami”, na którym obecni będą rodzice dzieci, ich dziadkowie oraz mieszkańcy wsi. Dzieci zaprezentują filmy, które zostaną przez nich nakręcone podczas zajęć warsztatowych oraz zaprezentują doświadczenia, które najbardziej im się podobały. Będzie można także posłuchać wierszy o gwiazdach i kosmosie autorstwa lokalnej pisarki. Dzięki tym wszystkim działaniom uczestnicy lepiej zrozumieją otaczający ich świat.