Animatorki: Elżbieta Matuszewska, Agata Domalska

Organizacja: Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

Elżbieta Matuszewska – społecznik, członek Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona. Pomoc innym potrzebującym jest jej misją życiową. Głęboko wierzy, że ruch, rytm i muzyka pozwalają osobom chorym na Parkinsona pokonać własne bariery i ograniczenia, i żyć szczęśliwie.

Agata Domalska – socjolożka, specjalistka ds. promocji i rekrutacji projektów aktywizacyjnych oraz instruktorka terapii tańcem i ruchem.

Ideą projektu „Taniec z Parkinsonem” jest dzielenie się doświadczeniem i umiejętnościami profesjonalnych tancerzy i performerów z osobami dotkniętymi chorobą Parkinsona. W ramach działań projektowych będą prowadzone cykliczne, bezpłatne zajęcia ruchowe dla seniorów i osób z chorobą Parkinsona. Spotkania będą dobrą okazją dla integracji osób starszych, a zwłaszcza osób dotkniętych chorobą Parkinsona, dzięki czemu stworzona zostanie wielowymiarowa i międzypokoleniowa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących ruchu i jego zaburzeń. Ideą pomysłu jest uczenie się od siebie nawzajem. Profesjonalni tancerze, choreografowie i terapeuci (młodzi i sprawni fizycznie) podzielą się swoją wiedzą praktyczną i pozwolą uczestnikom z trudnościami w poruszaniu się na odzyskanie kontroli nad ciałem, poprawę stabilności ruchu i balansu w życiu codziennym.