Animatorka projektu: Wiesława Polak

Organizacja: Miejski Dom Kultury

Okres realizacji: 1 października 2016 – 30 czerwca 2017

 

Wiesława Polak z zawodu jest, wciąż czynnym zawodowo, inżynierem budownictwa. Czas poza pracą również spędza aktywnie – angażuje się w działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pracuje na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Chętnie współpracuje z ludźmi, jest otwarta, inicjuje działania i zaprasza do nich coraz większe rzesze osób. Wie, jak cenne jest pomaganie innym i że warto w tym celu wspólnie działać.

 

Zamiast smutnej i zaniedbanej przestrzeni – ławki i stoliki szachowe. Gra w szachy wiadomo, rozwija, a czytanie książek na powietrzu jest niezwykle przyjemne. Nie zabraknie też zieleni, którą zasadzą lokalni seniorzy. Pojawią się więc na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki drzewa, krzewy i kwiaty, bo w takiej przestrzeni z przyjemnością chce się przebywać. Latem zorganizowane zostaną warsztaty szachowe dla tych, którzy jeszcze nie zgłębili tajników tej wspaniałej gry, oraz turnieje szachowe dla wszystkich chętnych. Tak zaaranżowane wspólnymi siłami miejsce będzie enklawą spokoju, cichej rozrywki i tworzenia się nowych więzi. Również międzypokoleniowych.