Animatorzy: Bożena Szczepańska, Małgorzata Ciechocińska

Organizacja wspierająca: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku

Okres realizacji:  01 września  2010 –  30 czerwca 2011

Bożena Szczepańska: uwielbia taniec i zaraża tą miłością starszych mieszkańców Tczewa, ucząc ich tańca towarzyskiego i ludowego. W równym stopniu co kulturą ludową,  pasjonuje się komputerami i Internetem. Cieszy ją sukces poprzedniej edycji projektu „Stuk puk…”, dzięki któremu aktywni seniorzy dzielili się swoim czasem z tymi, którym stan zdrowia lub wiek nie pozwalają w pełni cieszyć się życiem.

Małgorzata Ciecholińska: zapalona rowerzystka, pierwsza w Europie kobieta na stanowisku rowerowego oficera miasta. Działa na rzecz równouprawnienia, walczy z dyskryminacją osób 50+, realizuje projekty na rzecz praw człowieka, wszystkie pasje łącząc z pracą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie. Wciąż poszukuje nowych przestrzeni, w które można tchnąć nowe życie i przywrócić je miastu i jego mieszkańcom.

Mieszkańcy Tczewa 50 + po raz kolejny zastukają do swoich sąsiadów, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia pozostają uwięzieni w czterech ścianach domów.  Aktywni seniorzy podzielą się swoim czasem i energią z tymi, którzy nie mogą w pełni korzystać z życia kulturalnego i społecznego miasta. Będą do tego wykorzystywali Internet i inne nowe technologie, z których sami korzystają. Ich doświadczenie, zdobyte w poprzedniej edycji programu, zostanie wzbogacone o umiejętność diagnozowania lokalnych potrzeb oraz samodzielnego wcielania w życie pomysłów na działania.  Oprócz spotkań w mieszkaniach, seniorzy będą również animować przestrzeń Starego Miasta i jego okolice.  Zachęcą mieszkańców Tczewa do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu w miejscach, w których na co dzień mijają się w pośpiechu.