Animatorzy projektu: Andrzej Chytkowski i Maciej Kwiatkowski

Organizacja: Dom Kultury Podgórze

Okres realizacji: 10 października 2012  - 30 czerwca 2013

Andrzej Chytkowski - emerytowany policjant; wieloletni pasjonat historii Podgórza, badacz archiwów i bibliotek; wykładowca historii podczas organizowanych przez Dom Kultury Podgórze spacerów historycznych; wydawca kilku książek o charakterze historycznym; na własny użytek tworzy fonotekę z nagraniami wspomnień osób zasłużonych historycznie i nie tylko.

Maciej Kwiatkowski - krakowski działacz i twórca kabaretowy; jest kucharzem; od kilku lat tworzy kabaret 7 minut Po, który zajmie się realizacją w trakcie trwania projektu spektakli kabaretowych; współpracuje z Podgórskim Domem Kultury; uważa, że sztuka kabaretowa może mieć moc łączenia społecznego, bo przecież nie ma nic przyjemniejszego niż uśmiech.

Wiosną przyszłego roku podgórscy seniorzy, przypomną całemu miastu Kraków o swojej dzielnicy. Będą wspominać wydarzenia i osoby związane z tą dzielnicą. Za pomocą pochodów, spektakli kabaretowych, opowieści plenerowych i wspólnych zabaw, przedstawią historię Podgórza. Wraz z kabaretem 7 minut Po przeniosą nas w czas swojej młodości. Projekt zacznie się od stworzenia spektaklu kabaretowego. Występ będzie zrealizowany w formie dawnej lekcji, w której widzowie będą brali udział jako prawdziwi uczniowie. Kabaret 7 minut Po, po konsultacjach z Podgórskimi seniorami i zebraniu informacji na temat dawnych lekcji, stworzy program przedstawiający historię dzielnicy Podgórze. Stworzona też zostanie plenerowa scena, na której seniorzy sami będą opowiadać swoje najróżniejsze historie. Od dawnych miłostek po wydarzenia wojenne, będą przedstawiane ustami świadków. W planach jest także utworzenie kapeli podgórskiej, która przywróci pamięć charakterystycznym piosenkom z połowy XX wieku. Taka kapela będzie miała za zadanie uświetniać oraz rozreklamować inne imprezy projektu. W czasie przygotowań realizacji podprojektów, wspomnienia osób starszych będą nagrywane na nośniki dźwięku. Dzięki czemu w Domu Kultury Podgórze powstanie Fonoteka Pamięci Podgórza. Wszystkie działania przewidziane w projekcie, będą miały charakter międzypokoleniowy.