Animatorzy projektu: Hanna Wawrzyniak i Paweł Bajerlein

Organizacja: Stowarzyszenie Krotochwile

Okres realizacji: styczeń 2012 - czerwiec 2013

Hanna Wawrzyniak - od 9 lat jest przewodniczącą Rady Osiedla nr 7 w Krotoszynie, z czego jest bardzo dumna; jest w stałym kontakcie ze społecznością lokalną, co pozwala jej często stawać się liderką zmian w otoczeniu; współpracuje z Biblioteką Publiczną; pomaga przy akcji podwórkowej Stowarzyszenia Krotochwile i stara się nieustannie inspirować mieszkańców do dbania o swoje otoczenie i stwarzanie przestrzeni wspólnego spędzania czasu i odpoczynku; w wolnych chwilach lubi czytać, fotografować, jest miłośniczką surfowania po internecie.

Paweł Bajerlein - student kulturoznawstwa na UAM w Poznaniu; ze znajomymi ze studiów założył stowarzyszenie i zaczęli działać na terenie Krotoszyna; brał udział w Programie Młodzi Menadżerowie Kultury w Bibliotekach; zorganizował w ramach programu projekt „Święto Ulicy”; pracuje na zaniedbanych miejskich podwórkach w Krotoszynie, wspólnie z tamtejszymi mieszkańcami porządkując je i zmieniając w przestrzenie dospołeczne; współpracuje z tamtejszą Biblioteką Publiczną i Zespołem Szkół nr 3.Grupa seniorów z Krotoszyna weźmie udział w twórczych warsztatach, w trakcie których zaprojektują mural i wzory, w jakie pomalują szare, miejskie ławki. Wiosną wykonają swoje projekty w przestrzeni miasta. Wszystko zostanie zdokumentowane przez seniorską grupę dziennikarzy. To pierwsza taka okazja, by poprzez swoje zdolności, chęci i doświadczenie mieć realny wpływ na swoje otoczenie w Krotoszynie. Każdy senior może wnieść w przestrzeń Krotoszyna element siebie. Projekt zacznie się od warsztatów integracyjnych, poznania siebie nawzajem, porozmawiania o swoich zainteresowaniach, marzeniach, uczuciach, wizji miasta. „Środowisko seniorów w Krotoszynie jest hermetyczne. Istnieje kilka klubów seniora, UTW, kilka stowarzyszeń, jednak nie podejmują one wspólnych inicjatyw. Zdarza się jedynie, iż uczestniczą w jakimś wydarzeniu, jednak organizowanym przez kogoś innego. Większość tych instytucji istnieje jakby sama dla siebie, nie wychodzą do społeczności lokalnej ze swoimi pomysłami” - twierdzą autorzy projektu. „Poprzez nasz projekt chcemy zintegrować środowiska seniorskie, ale przede wszystkim dać im możliwość realizowania swoich marzeń i pomysłów. Otwarcie się na lokalną społeczność i wyjście w przestrzeń publiczną da seniorom pewność siebie i pozwoli im zaistnieć w świadomości mieszkańców. Ci z kolei zobaczą, iż wśród nich są aktywni, pomysłowi seniorzy.”