Dotacje przyznane!

ROZPOCZYNAMY IX EDYCJĘ PROGRAMU "SENIORZY W AKCJI"

Uczestnicy III etapu konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji”, którzy wzięli udział w przeprowadzonych przez nas warsztatach, przygotowali ostateczne wersje projektów. Na ostatni etap konkursu wpłynęło 35 wniosków o dotacje.

Komisja Konkursu złożona z niezależnych ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji na realizację 22 projektów, natomiast 11 projektów wskazała do dofinansowania pod warunkiem dopracowania wniosków i wprowadzenia rekomendowanych zmian w kształcie proponowanych działań lub dosłania brakujących dokumentów.
Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 347 375 zł.

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o dotacje w najbliższych tygodniach zostaną mailowo i pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu.

Autorom nagrodzonych projektów i tych, które zostały wskazane warunkowo do dofinansowania przekażemy uwagi i wskazówki członków Komisji – w celu wprowadzenia zmian i uzupełnień do wniosków o dotacje.

Lista 33 nagrodzonych projektów wraz z przyznaną kwotą dotacji:

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PLIK  >>

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za współpracę. Autorom nagrodzonych projektów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań!


Konkurs „Seniorzy w akcji ” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Data wpisu
25.07.2016

Zobacz także:

Uczestnicy III etapu konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji”, którzy wzięli udział w przeprowadzonych przez nas warsztatach, przygotowali ostateczne wersje projektów. Na ostatni etap konkursu wpłynęło 35 wniosków o dotacje.

Komisja Konkursu złożona z niezależnych ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji na realizację 22 projektów, natomiast 11 projektów wskazała do dofinansowania pod warunkiem dopracowania wniosków i wprowadzenia rekomendowanych zmian w kształcie proponowanych działań lub dosłania brakujących dokumentów.
Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 347 375 zł.

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o dotacje w najbliższych tygodniach zostaną mailowo i pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu.

Autorom nagrodzonych projektów i tych, które zostały wskazane warunkowo do dofinansowania przekażemy uwagi i wskazówki członków Komisji – w celu wprowadzenia zmian i uzupełnień do wniosków o dotacje.

Lista 33 nagrodzonych projektów wraz z przyznaną kwotą dotacji:

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PLIK  >>

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za współpracę. Autorom nagrodzonych projektów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań!


Konkurs „Seniorzy w akcji ” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

">

Newsletter