Przeszłość ma Przyszłość – 30 lat z archeologią w Górach Wysokich

Projekt zakończony

lokalizacja

Góry Wysokie, świętokrzyskie

edycja

X (2017-2018)

obszary działańAnimatorki projektu:

Hanna Kowalewska-Marszałek – archeolożka związana z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, od roku 1987 prowadzi badania wykopaliskowe unikatowego cmentarzyska z epoki kamienia i wczesnego okresu epoki brązu w Kicharach Nowych, gmina Dwikozy. Poprzez te badania od wielu lat związana jest z Gminą Dwikozy i wsią Góry Wysokie. Chciałaby, aby projekt zainteresowanie najdawniejszą przeszłością tych okolic, a także pozwolił upamiętnić osoby szczególnie mocno związane ze wspomnianymi badaniami i pozostawić lokalny, trwały ślad tych działań.

Katarzyna Radziwiłko – popularyzatorka archeologii, doktorantka w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, związana z Gminą Dwikozy i wsią Góry Wysokie. W projekcie będzie odpowiadać za organizację warsztatów edukacyjnych, wyjazdy studyjne na wykopaliska i wycieczki krajoznawcze. Chciałaby sprawić, aby zabytki archeologiczne, znajdowane m.in. na polach, postrzegane były jako wspólne dobro i świadectwa historii, a także, aby dzięki nim mieszkańcy czuli się spadkobiercami kultury, dumnymi z pozostałości minionych epok, i aby sami przyczyniali się do ochrony dziedzictwa.

Organizacja: Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie

To międzypokoleniowy projekt adresowany do mieszkańców wsi Góry Wysokie, Kichary Nowe i Dwikozy, a przede wszystkim do seniorów oraz ich wnuków. Uczestnicy wspólnie poznawali tajniki archeologii, zarówno w zakresie jej metod, jak też szczegółów pradziejowego rękodzieła oraz problemów ochrony zabytków. Wzięli udział w wykładach i warsztatach tematycznych, wycieczkach terenowych oraz wykopaliskach. Efektem finalnym był przygotowany przez uczestników ilustrowany folder podsumowujący współpracę mieszkańców z archeologami w czasie 30 lat trwania badań wykopaliskowych w Kicharach Nowych i pobytu archeologów w Górach Wysokich. Projekt zakończył się Sąsiedzkim Piknikiem Archeologicznym oraz otwarciem „Naszego Muzeum”.

wróć

PODOBNE

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa). Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

KRS 0000084092
NIP 529-16-47-110

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło

Translate
Skip to content