Animatorzy: Henryk Radowski, Barbara Gąsiorek

Organizacja wspierająca: Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”

Okres realizacji: 01 września 2010 – 30 czerwca 2011

Henryk Radowski: to przykład człowieka, który nawet na emeryturze nie potrafi leniuchować. Czynnie angażuje się w działania społeczne, jest założycielem Towarzystwa Przyjaciół Słońska, pomysłodawcą i prezydentem słońskiego klubu miłośników ptaków, zwanego Rzeczpospolitą Ptasią. Ciałem i duchem oddany swojej miejscowości, historię rodzinnego Słońska ma w małym palcu, a swoją wiedzą najchętniej dzieli się z gośćmi własnego gospodarstwa agroturystycznego.

Barbara Gąsiorek: studentka wymarzonego kierunku -  zarządzania.  Jak twierdzi  „człowiek jest stworzony do szczęścia i aby pomagać w szczęściu innym”, dlatego pozytywnie patrzy na świat i stara się czerpać z niego to, co  najlepsze. Na co dzień zapracowana, w wolnych chwilach planuje wakacyjne wojaże, bo przecież „wakacje bez podróży to dla niej wakacje stracone”.

W Słońsku powtórka z historii. Pan Henryk postanowił przypomnieć losy mieszkających na tych terenach Kresowiaków.  Na początek zorganizowane zostaną warsztaty dziennikarskie i plastyczne. Wyposażą one uczestników  w odpowiednie narzędzia potrzebne do realizacji kolejnych etapów projektu.  Młodzi uczestnicy przeprowadzą wywiady, ze starszymi sfotografują pamiątki, przygotują projekty okładki do drukowanych wywiadów. Ogłoszony konkurs na najlepsza mapę-trasę wędrówki Kresowiaków pozwoli wyłonić najciekawsze prace, będące cennym materiałem do planowanej publikacji.