XIII edycja „Seniorów w akcji” – dotacje przyznane!

Uczestnicy XIII edycji konkursu inkubator+dotacje „Seniorzy w akcji”, którzy wzięli udział w warsztatach on-line, przygotowali ostateczne wersje projektów. Otrzymaliśmy 21 wniosków o dotacje.

Komisja Konkursu złożona z niezależnych ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji na realizację 21 projektów, w tym 3 projekty wskazała do dofinansowania pod warunkiem dopracowania wniosków i wprowadzenia rekomendowanych zmian lub dosłania brakujących dokumentów.

Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 242 000 zł.

Lista 21 nagrodzonych projektów wraz z przyznaną kwotą dotacji.

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o dotacje, w najbliższych tygodniach zostaną mailowo powiadomieni o wynikach konkursu oraz otrzymają uwagi i wskazówki przekazane przez członków Komisji.

Uczestnikom konkursu dziękujemy za współpracę. Autorom nagrodzonych projektów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań!

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Data wpisu
14.08.2020

Zobacz także:

Lista 21 nagrodzonych projektów wraz z przyznaną kwotą dotacji.

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o dotacje, w najbliższych tygodniach zostaną mailowo powiadomieni o wynikach konkursu oraz otrzymają uwagi i wskazówki przekazane przez członków Komisji.

Uczestnikom konkursu dziękujemy za współpracę. Autorom nagrodzonych projektów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań!

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

">

Newsletter