XII edycja „Seniorów w akcji” – dotacje przyznane!

Uczestnicy XII edycji konkursu inkubator + dotacje „Seniorzy w akcji”, którzy wzięli udział w warsztatach w Warszawie, przygotowali ostateczne wersje projektów. Otrzymaliśmy 21 wniosków o dotacje.

Komisja Konkursu złożona z niezależnych ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji na realizację 21 projektów, w tym 3 projekty wskazała do dofinansowania pod warunkiem dopracowania wniosków i wprowadzenia rekomendowanych zmian lub dosłania brakujących dokumentów.

Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 250 000 zł.

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o dotacje w najbliższych tygodniach zostaną mailowo i pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu oraz otrzymają uwagi i wskazówki przekazane przez członków Komisji.

Lista 21 nagrodzonych projektów wraz z przyznaną kwotą dotacji

Uczestnikom konkursu dziękujemy za współpracę. Autorom nagrodzonych projektów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań!

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Data wpisu
12.08.2019

Zobacz także:

Uczestnicy XII edycji konkursu inkubator + dotacje „Seniorzy w akcji”, którzy wzięli udział w warsztatach w Warszawie, przygotowali ostateczne wersje projektów. Otrzymaliśmy 21 wniosków o dotacje.

Komisja Konkursu złożona z niezależnych ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji na realizację 21 projektów, w tym 3 projekty wskazała do dofinansowania pod warunkiem dopracowania wniosków i wprowadzenia rekomendowanych zmian lub dosłania brakujących dokumentów.

Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 250 000 zł.

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o dotacje w najbliższych tygodniach zostaną mailowo i pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu oraz otrzymają uwagi i wskazówki przekazane przez członków Komisji.

Lista 21 nagrodzonych projektów wraz z przyznaną kwotą dotacji

Uczestnikom konkursu dziękujemy za współpracę. Autorom nagrodzonych projektów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań!

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

">

Newsletter