Piotr Krzyżanowski_Wysin

Animator projektu: Piotr Krzyżanowski

Organizacja: „Słoneczna Galeria”

 

 

Piotr Krzyżanowski: Organizator i twórca wydarzeń oraz wystaw artystycznych. Po przeprowadzce z Gdańska do wsi Wysin w gminie Liniewo, zauważył brak możliwości rozwoju społeczno-kulturalnego dostępnych dla osób tam mieszkających. To właśnie na podstawie tego doświadczenia stworzył pomysł budowy przyjaznej przestrzeni spotkań i pobudzania mieszkańców wsi do większej aktywności.

 

Celem projektu jest stworzenie od podstaw Klubu Wiejskiego, który stanie się miejscem międzypokoleniowych spotkań i działań dla mieszkańców wsi Wysina (i nie tylko). Klub stworzy możliwość samorealizacji i inicjacji działań społeczno-kulturalnych. Będzie miejscem działań, inspiracji, aktywizacji mieszkańców - jednocześnie stworzy im możliwość wspólnego zaangażowania się w przedsięwzięcia poprawiające komfort ich życia w sferze fizycznej i psychicznej. W ramach inicjatywy stworzone zostaną grupy wspólnie pracujące i promujące na zewnątrz swoje działania - po to, by zaprosić do tych działań rodziny i sąsiadów. Będzie to miejsce, w którym seniorzy i młodzież poczują się potrzebni i gdzie będą mogli realizować swoje umiejętności oraz pasje.