Wyniki II etapu konkursu

W dniach 6-19 maja 2016 r. odbyły się rozmowy z autorami projektów, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu „Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Spotkania te miały miejsce w czterech miastach: w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i w Warszawie. W każdym spotkaniu udział wzięli niezależni eksperci z Komisji Konkursowej.

Rozmowy z animatorami były dla nas niezwykle ciekawe! Dziękujemy gorąco uczestnikom spotkań za poświęcony nam czas. Żałujemy, że nie możemy wesprzeć realizacji wszystkich wartościowych i cennych pomysłów, o których zechcieli nam Państwo opowiedzieć.

Do udziału w III etapie konkursu Komisja wybrała 35 projektów najbardziej zgodnych z jego celami. Cztery projekty  zgłoszone przez uczestników poprzednich edycji konkursu „Seniorzy w akcji” Komisja rekomendowała do specjalnej ścieżki skoncentrowanej na upowszechnianiu doświadczeń i stosowanych metod (oznaczone na niebiesko).

Animatorom wybranych inicjatyw gratulujemy i serdecznie zapraszamy na 3-dniowe warsztaty przygotowujące do złożenia wniosków o dotacje.

Warsztaty odbędą się w Warszawie w dwóch następujących terminach: 9-11 czerwca i 16-18 czerwca 2016 (trzy pełne dni –  jeden termin warsztatów do wyboru).
Do udziału w pierwszym dniu warsztatów zapraszamy również przedstawiciela organizacji wspierającej.
Skontaktujemy się z Państwem mailowo i telefonicznie, aby przekazać szczegółowe informacje.

Koszty związane z udziałem w warsztatach (noclegi, wyżywienie i dojazdy) pokrywa Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę.

Lista 35 projektów wybranych przez Komisję do III etapu Konkursu:

KLIKNIJ I ZOBACZ WYNIKI

Data wpisu
20.05.2016

Zobacz także:

W dniach 6-19 maja 2016 r. odbyły się rozmowy z autorami projektów, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu „Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Spotkania te miały miejsce w czterech miastach: w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i w Warszawie. W każdym spotkaniu udział wzięli niezależni eksperci z Komisji Konkursowej.

Rozmowy z animatorami były dla nas niezwykle ciekawe! Dziękujemy gorąco uczestnikom spotkań za poświęcony nam czas. Żałujemy, że nie możemy wesprzeć realizacji wszystkich wartościowych i cennych pomysłów, o których zechcieli nam Państwo opowiedzieć.

Do udziału w III etapie konkursu Komisja wybrała 35 projektów najbardziej zgodnych z jego celami. Cztery projekty  zgłoszone przez uczestników poprzednich edycji konkursu „Seniorzy w akcji” Komisja rekomendowała do specjalnej ścieżki skoncentrowanej na upowszechnianiu doświadczeń i stosowanych metod (oznaczone na niebiesko).

Animatorom wybranych inicjatyw gratulujemy i serdecznie zapraszamy na 3-dniowe warsztaty przygotowujące do złożenia wniosków o dotacje.

Warsztaty odbędą się w Warszawie w dwóch następujących terminach: 9-11 czerwca i 16-18 czerwca 2016 (trzy pełne dni –  jeden termin warsztatów do wyboru).
Do udziału w pierwszym dniu warsztatów zapraszamy również przedstawiciela organizacji wspierającej.
Skontaktujemy się z Państwem mailowo i telefonicznie, aby przekazać szczegółowe informacje.

Koszty związane z udziałem w warsztatach (noclegi, wyżywienie i dojazdy) pokrywa Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę.

Lista 35 projektów wybranych przez Komisję do III etapu Konkursu:

KLIKNIJ I ZOBACZ WYNIKI

">

Newsletter