Animatorzy projektu: Anna Ludwa, Agata Szmytka

Organizacja: Fundacja „Da Radę”

Okres realizacji: 1 listopada 2015 – 30 czerwca 2016

 

Anna Ludwa doświadczenie zawodowe oraz umiejętność pracy z ludźmi zdobyła, będąc przez wiele lat kierownikiem kadr. Od młodych lat pracowała społecznie na rzecz swoich rodzinnych Wójcic, a obecnie jest ich sołtysem i radną Rady Miejskiej. Założyła Koło Nowoczesnej Gospodyni, Koło Seniorów „Młodzi duchem”, od pięciu lat organizuje Opolskie Dni Madonn Kresowych. Śpiewa w chórze parafialnym, ale to nie jedyna jej pasja – uwielbia poznawać ludzi i działać z nimi dla wspólnych idei.

 

Agata Szmytka w latach 2006-2014 mieszkała w Anglii. Udzielała się tam społecznie – była liderką nieformalnej grupy Polish InvadARTs, w ramach której współorganizowała wydarzenia artystyczne i finały zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizowała także wydarzenia i inicjatywy skierowane do mieszkającej zagranicą społeczności polskiej – m.in. Dzień Kobiet, kiermasze książek używanych. Prowadziła przeznaczone dla dzieci cotygodniowe spotkania z książką. Po powrocie do Polski ukończyła kurs dramy stosowanej i wraz z siostrą założyła fundację, która ma propagować wśród społeczności lokalnej zajęcia dramowe.

 

Żeby się lepiej zrozumieć, trzeba się najpierw lepiej poznać. Spróbuje tego dokonać grupa seniorów i młodzieży z Wójcic, w czym pomogą jej warsztaty dotyczące komunikacji, współpracy oraz rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy projektu będą pracować w trzech grupach: teatralnej, plastycznej i filmowo-dziennikarskiej. Praca w każdej z tych grup będzie okazją do nawiązania międzypokoleniowego dialogu. Odkrywanie historii związanych z miejscami, które dobrze znają, poznawanie lokalnych tradycji, prowadzenie wywiadów, filmowanie, przygotowanie scenariusza teatralnego osnutego wokół osobistych losów pozwoli przełamać bariery, odrzucić stereotypy i czerpać radość z różnorodności. Korzyści będą obopólne – to pewne.