LOGtandem-logo

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU DLA SPOŁECZNOŚCI

Ważną część naszych działań stanowi wspieranie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W Polsce działa już ponad 600 UTW. Skupiają one ponad 120 000 osób starszych. To ogromny kapitał społeczny, potencjał wolnego czasu, wiedzy, umiejętności i pomysłów. Warto go wykorzystać do działań, które odpowiadają na ważne potrzeby lokalnych społeczności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym bliźniaczym projektem - "UTW dla społeczności" - realizowanym od 2013 r. w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „UTW-Seniorzy w akcji”.  Jego celem jest wsparcie merytoryczne UTW, które chcą aktywnie działać na rzecz swoich społeczności lokalnych, zwłaszcza w oparciu o wolontariat. W każdej edycji bierze udział 10 UTW (do tej pory stworzyliśmy sieć ponad 50 UTW zaangażowanych społecznie).

Zapraszamy na stronę www: www.utw.seniorzywakcji.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TANDEM. MENTORING 55+

Mentoring to spotkanie, relacja dwóch osób, które dzieli wiek, doświadczenie, lecz łączy zainteresowanie, chęć wspólnego spędzania czasu, rozmowy, poznawania siebie.

Projekt „Tandem. Mentoring 55+” to pilotaż działań mentoringowych opartych o partnerską relację dwóch pokoleń. Do projektu zapraszamy osoby 55+, które chciałyby podzielić się swoją pasją, zainteresowaniami, wolnym czasem, z młodszym pokoleniem, na zasadzie regularnych spotkań 1 na 1: osoba 55+ i dziecko w wieku 8-13 lat. Mentoring opiera się na wolontarystycznym zaangażowaniu osoby 55+.

Zapraszamy na stronę www: www.utw.seniorzywakcji.pl/tandem