Animatorzy projektu: Andrzej Trybulski, Kornelia Zielińska


Organizacja: Fundacja Rozwoju Przestrzeni Społecznych i Kulturalnych „Timszel”


Okres realizacji: 1 października 2013 – 31 maja 2014


Andrzej Trybulski pracował jako architekt, urbanista, pedagog, grafik, malarz, scenograf, rzeźbiarz. Na emeryturze nadal projektuje wnętrza domów jednorodzinnych oraz meble. Ilustruje książki i kalendarze, tworzy plakaty i znaki graficzne. Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich. W wolnym czasie słucha jazzu i chodzi na długie wycieczki.


Kornelia Zielińska jest absolwentką Wydziału Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lubi tworzyć nowe projekty, zachęcać ludzi do działania. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, a na co dzień pracuje na rzecz Fundacji „Timszel”, którą zakładała. Jej pasją jest kultura i sztuka.


Dla mieszkańców tarnowskiej dzielnicy Starówka powstał „Twórczy Klub Seniora” Klub, którego przestrzeń współtworzyli seniorzy. Klub połączył aktywnych i ciekawych świata ludzi. Stał się miejscem pracy twórczej seniorów - w klubie odbyły się warsztaty z różnych dziedzin sztuki: malarstwa, grafiki, muzyki. Pod okiem ekspertów seniorzy zostali przygotowani do pracy z dziećmi, a dzieląc się swoimi umiejętnościami artystycznymi przeprowadzili zajęcia dla najmłodszych w lokalnych świetlicach lub placówkach dziennego wsparcia.