Szóste spotkanie Klubu Ambasadorów

Klub Ambasadorów to sieć wyjątkowych ludzi, którzy działają na rzecz otoczenia, rozwijają swoje pasje, dzielą się pomysłami i osobistą historią swojego społecznego zaangażowania. Obecnie Klub liczy blisko 30 osób 60+ będących absolwentami programu “Seniorzy w akcji” oraz m.in. ZOOM na Rady Seniorów i Archipelag Pokoleń.

Spotkanie w dniach 18-19 października miało charakter szczególny, ponieważ było poświęcone warsztatowi trenerskiemu, który prowadziła Agnieszka Szelągowska z Fundacji Szkoła Liderów. Nasi Ambasadorzy, przygotowując się do roli trenerów, doświadczali relacji grupowych, obserwowali swoje reakcje na zaistniałe sytuacje, wspólnie omawialiśmy techniki pracy z grupą. Za wieczorną improwizację w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej “Nowolipie” dziękujemy animatorkom Karinie Krystosiak i Izabeli Hejne-Krystosiak oraz grupie z projektu “Seniorwizacja”.

Klub Ambasadorów to sieć wyjątkowych ludzi, którzy działają na rzecz otoczenia, rozwijają swoje pasje, dzielą się pomysłami i osobistą historią swojego społecznego zaangażowania. Obecnie Klub liczy blisko 30 osób 60+ będących absolwentami programu “Seniorzy w akcji” oraz m.in. ZOOM na Rady Seniorów i Archipelag Pokoleń.

Ambasadorzy poprzez wymianę doświadczeń z obszaru współpracy z lokalną społecznością i współpracę międzypokoleniową, promują społeczną aktywność i zaangażowanie obywatelskie.
Członkowie Klubu Ambasadorów uczestniczą w organizowanych przez nas warsztatach, konferencjach, stanowią ważny głos doradczy w rozwijaniu programów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, angażują się we współpracę z mediami przy realizacji kampanii edukacyjnych i społecznych. Spotkania Klubu Ambasadorów są okazją do wymiany doświadczeń ze współpracy z lokalną społecznością i samorządem, aktywności osób starszych i współpracy międzypokoleniowej.

Data wpisu
31.10.2018

KPacholak__T8A0740 KPacholak__T8A0776 KPacholak__T8A0783 KPacholak__T8A0789 KPacholak__T8A0802 KPacholak__T8A0851 KPacholak__T8A0903 KPacholak__T8A0915 KPacholak__T8A0965

Zobacz także:

Newsletter