Animatorzy: Janusz Hurnik, Matteus Czellnik

Organizacja: Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu

Janusz Hurnik – naukowiec, poeta, domator. Jest adiunktem w Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktorat obronił na Uniwersytecie Opolskim. Zajmuje się polską literaturą najnowszą. Miłośnik wszystkich stworzeń fruwających, biegających i pełzających po ogrodzie przy domku pod lasem, niedaleko Dobrodzienia.

Matteus Czellnik – członek mniejszości niemieckiej, działacz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Pasjonat nowoczesnych technologii. Amator – filmowiec.

„Starko/Starzyku pogodej z nami”. Historia mówiona śląskiego miasteczka Dobrodzień – to cykl działań, których celem jest zebranie i utrwalenie lokalnych opowieści, tzw. Historii przez małe „h”, często zapomnianych, a które nadają kolorytu wielokulturowej przestrzeni Opolszczyzny. Poprzez spotkania, zachęcenie do rozmowy, nagrania, ocalone zostaną okruchy historii, które bezpowrotnie odchodzą w zapomnienie. Zachowując historię będziemy budować wspólnotę mieszkańców. Opowieści mówione służyć będą utrwaleniu języka gwarowego, który ulega wielu transformacjom, a często też zapomnieniu. W działania zaangażowane będą takie organizacje, jak dom kultury, koło emerytów PZERiI, UTW i MTRDZ oraz młodzież, której zadaniem będzie pobudzanie starszego pokolenia do snucia opowieści. Finałem wielomiesięcznej pracy będzie pokaz nakręconego filmu złożonego z kilku fragmentów wypowiedzi bohaterów nagrań. Zgromadzonych 30 nagrań da piękny początek „Archiwum Mówionego Dobrodzienia”.