Animatorzy: Andrzej Jacek Tarnowski, Piotr Ambroszczyk

Organizacja: Stowarzyszenie „Perłowa”

Andrzej Tarnowski – emerytowany nauczyciel, społecznik, członek Starachowickiej Rady Seniorów, organizator i współorganizator imprez sportowych, kulturalnych, chórzysta kameralny z ponad 50-letnim doświadczeniem, harcmistrz ZHP, prekursor i współtwórca stosowania pedagogiki interwencyjnej w Starachowicach; realizator licznych akcji i działań międzypokoleniowych w obszarze sportu, rekreacji, kultury, przyrody oraz edukacji historycznej i obywatelskiej.

Piotr Ambroszczyk – historyk; twórca i realizator wielu projektów dotyczących m.in. bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej – laureat nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego „CZŁOWIEK BEZ BARIER”, pomysłodawca unikalnego projektu społecznego „Senior Patrol” w Starachowicach. Zawodowo związany z realizacją polityki senioralnej w Starachowicach i w regionie; działacz społeczny, członek wielu stowarzyszeń kulturalnych, społecznych, historycznych; popularyzator wiedzy w obszarze tradycji i dziedzictwa historycznego regionu.

Działania wielopokoleniowe pod hasłem „STAR.pokolenia” to próba zachowania, propagowania i utrwalania historii miasta i dorobku mieszkańców. Poprzez wspólne działania dokonany zostanie swoisty „transfer wiedzy, wartości i zachowań” od starszego do młodszego pokolenia oraz interakcję pokoleń, której efektem będzie wzmocnienie lokalnego patriotyzmu oraz chęć łączenia przez młodych własnej przyszłości ze swoją Małą Ojczyzną. Osoby zaangażowane w działania odwołają się do emocji, jakie budzą wśród mieszkańców Starachowic tradycje motoryzacyjne oraz historię i bogatą przyrodę Starachowic. Powstaną dwie autorskie gry planszowe nawiązujące do historii Starachowic z przeniesieniem w teren w formie miejskiej gry terenowej, ścieżka edukacyjno-turystyczna STAR w oparciu o 6 ekspozycji samochodów-pomników maki STAR. Zostaną wyznaczone, opisane i oznakowane szklaki (wraz z kodami QR). Przewodnikami po grach planszowych, terenowych i „Ścieżce STAR-a” będą seniorzy – budowniczowie tych samochodów, regionaliści, znawcy historii lokalnej. Zorganizowane zostaną Marsz ze STAR-em podczas Dnia Seniora, STAR-t gier bez prądu, Feryjny Turniej Gier Planszowych o Starachowicach, zajęcia edukacyjne w szkołach z udziałem seniorów, Wagary z historią w tle (STAR.pokolenia w plenerze) – miejska gra terenowa, Majówka na Szlaku STAR-a.