Senioralne Targi Pracy On-line

W dniach 2-5 czerwca 2020 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB zorganizował w Dąbrowie Górniczej SENIORALNE TARGI PRACY AKADEMII WSB online. Warsztaty, spotkania, wykłady, networking. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 2000 seniorów, nie tylko z Zagłębia Dąbrowskiego, ale z całej Polski.

Podczas targów słuchacze uczestniczyli w wykładach i warsztatach, które pokazywały nowe  perspektywy na rynku pracy. Zaproszeni goście poruszyli m.in. takie tematy jak – „Emerytura marzeń. Jak być aktywnym i realizować pasje”,  „Dojrzała strona blogosfery wchodzi na salony”;  „Wolontariat to styl życia”; „Odporność psychiczna a dobrostan i efektywność w życiu i pracy” czy „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”. Ogromne zainteresowanie wzbudziła debata międzypokoleniowa, w czasie której wzięli udział DJ Wika, Mądra Babcia, Pastelowa Elegancja oraz StyleMan.

Większość spotkań oraz wykładów, które odbyły się podczas Senioralnych Targów Pracy Akademii WSB zostało zarejestrowanych i wciąż są prezentowane na różnych kanałach internetowych – www.wsb.edu.pl/seniorzywakcji, www.wsb.edu.pl/utw, www.utwtv.pl, Youtube Akademii WSB, profil facebook Uniwersytety Trzeciego Wieku Akademii WSB. Wciąż są dostępne i stanowią platformę inspiracji do rozwoju pasji, podejmowania nowych wyzwań dla osób w wieku senioralnym. Sytuacja seniora na obecnym rynku pracy będzie wymagała jeszcze większego wsparcia i pomocy, dlatego projekt Seniorlane Biuro Karier Akademii WSB będzie kontynuowany.

SENIORALNE TARGI PRACY AKADEMII WSB online były finalnym wydarzeniem projektu Senioralne Biuro Karier Akademii WSB, dofinansowanego w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

 

senioralne targi pracy1

Data wpisu
19.06.2020

Zobacz także:

www.wsb.edu.pl/seniorzywakcji, www.wsb.edu.pl/utw, www.utwtv.pl, Youtube Akademii WSB, profil facebook Uniwersytety Trzeciego Wieku Akademii WSB. Wciąż są dostępne i stanowią platformę inspiracji do rozwoju pasji, podejmowania nowych wyzwań dla osób w wieku senioralnym. Sytuacja seniora na obecnym rynku pracy będzie wymagała jeszcze większego wsparcia i pomocy, dlatego projekt Seniorlane Biuro Karier Akademii WSB będzie kontynuowany.

SENIORALNE TARGI PRACY AKADEMII WSB online były finalnym wydarzeniem projektu Senioralne Biuro Karier Akademii WSB, dofinansowanego w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

 

senioralne targi pracy1

">

Newsletter