Animatorzy: Jolanta Nowak, Dominik Penar

Organizacja: Akademia WSB

Jolanta Nowak – członek zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii WSB, emerytka, wieloletni menedżer, zawodowo związana z sektorem ubezpieczeniowym, przez ponad 20 lat zarządzała ludźmi. Zaangażowana w działalność społeczną i charytatywną.

Dominik Penar – prodziekan ds. kształcenia ustawicznego Akademii WSB, od ponad 15 lat zaangażowany w integrację środowisk międzypokoleniowych. Autor oraz współautor projektów dofinansowanych ze środków m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Menadżer projektów europejskich.

Senioralne biuro karier WSB jest odpowiedzią na współczesne wyzwanie społeczne, jakim jest zachowanie na rynku pracy grona fachowców w wieku 55+. Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników zatrudnienia osób w wieku 55+ w Europie. Projekt utworzenia Senioralnego Biura Karier Akademii WSB to pomysł na to, jak skutecznie przywrócić seniorów na rynek pracy, a tym samym dostosować się do zmian demograficznych. Internetowy serwis z ofertami pracy i profesjonalnym poradnictwem zawodowym dla seniorów, organizacja szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i rozwijających zainteresowania, organizacja Senioralnych Targów Pracy i Wolontariatu oraz konferencji poświęconej osobom w tzw. Srebrnym Wieku, to działania, które będą realizowane w ciągu kilku miesięcy od września 2019 do maja 2020 r. przez Akademię WSB, wolontariuszy seniorów ze środowiska Centrum Inicjatyw Senioralnych, Senior PATROL Starachowice, Dzienny Dom Senior+ oraz kluby seniora Manhattan i Niezapominajka oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.