Animator: Halina Czarnocka

Organizacja: Fundacja Bez Nazwy

Halina Czarnocka – słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku; w jego ramach uczestniczyła w wielu projektach organizowanych dla seniorów. Wierzy, że świat można zmieniać drobnymi działaniami, które stopniowo składają się na większą całość. Uważa też, że każdemu należy się druga szansa i pomoc w ułożeniu sobie życia na nowo.

„Senior w akcji Resocjalizacja” to cykl działań, które będą realizowane w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie oraz Zakładzie Karnym Fordon w Bydgoszczy. Wykorzystując wiedzę, umiejętności i doświadczenie osób starszych oraz ich zaangażowanie społeczne, powstanie kompleksowa oferta różnych działań dla i z osobami osadzonymi. Zamiarem autorów projektu jest włączenie się w realizowany w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy Fordonie program resocjalizacji, w którym jednym z najważniejszych elementów jest kontakt ze światem zewnętrznym oraz przygotowanie do życia na wolności. W ramach zaplanowanych działań organizowane będą m.in. koncerty i spotkania z artystami, wycieczki, nauka gotowania, warsztaty twórcze z zakresu rzemiosła i sztuk plastycznych oraz wspólne wyjścia do kina, teatru czy opery. Analogiczne działania będą realizowane z dziewczętami z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie.