Rusza rekrutacja do VI edycji “UTW dla społeczności”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

UTW - baner

Jeśli pragną Państwo wykorzystać potencjał słuchaczek i słuchaczy UTW, zdobyć nową wiedzę, doświadczenia, kompetencje niezbędne, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia, a także mikrogrant na działania, zachęcamy do udziału w projekcie „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”.

 INFORMACJE O PROJEKCIE – ZAPROSZENIE

Z naszym wsparciem grupy wolontariackie powstały dotąd na 50 UTW w całej Polsce, angażując kilkuset słuchaczy i słuchaczek oraz inicjując działania społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców i mieszkanek. W ramach projektu osoby starsze realizują jako wolontariusze i wolontariuszki różnorodne pomysły: czytają bajki dzieciom, diagnozują bariery architektoniczne w swojej miejscowości, podejmują się rewitalizacji zaniedbanych przestrzeni publicznych, organizują dyżury prawnika na UTW, odwiedzają osoby zamieszkujące domy pomocy społecznej, prowadzą kulturalną kawiarenkę w lokalnym domu kultury, pielęgnują ogród społeczny w miejskim parku, inicjują działania związane ze swoją pasją.

Także w tym roku, na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych wyłonimy 10 UTW, którym zaoferujemy zróżnicowane wsparcie w uruchomieniu grup wolontariatu i działań społecznych:

– Cykl warsztatów poświęconych budowaniu grupy wolontariatu

– Wsparcie trenerów i trenerek z „Sieci Latających Animatorów/Socjologów”

– Mikrogrant na działanie wolontariackie

– Poznanie innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaangażowanych społecznie – „Sieć UTW zaangażowanych społecznie”

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2018 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego:

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:

Marcin Górecki (22) 396 55 16 lub 19; marcin.gorecki@e.org.pl

Data wpisu
03.09.2018

Zobacz także:

UTW - baner

Jeśli pragną Państwo wykorzystać potencjał słuchaczek i słuchaczy UTW, zdobyć nową wiedzę, doświadczenia, kompetencje niezbędne, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia, a także mikrogrant na działania, zachęcamy do udziału w projekcie „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”.

 INFORMACJE O PROJEKCIE – ZAPROSZENIE

Z naszym wsparciem grupy wolontariackie powstały dotąd na 50 UTW w całej Polsce, angażując kilkuset słuchaczy i słuchaczek oraz inicjując działania społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców i mieszkanek. W ramach projektu osoby starsze realizują jako wolontariusze i wolontariuszki różnorodne pomysły: czytają bajki dzieciom, diagnozują bariery architektoniczne w swojej miejscowości, podejmują się rewitalizacji zaniedbanych przestrzeni publicznych, organizują dyżury prawnika na UTW, odwiedzają osoby zamieszkujące domy pomocy społecznej, prowadzą kulturalną kawiarenkę w lokalnym domu kultury, pielęgnują ogród społeczny w miejskim parku, inicjują działania związane ze swoją pasją.

Także w tym roku, na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych wyłonimy 10 UTW, którym zaoferujemy zróżnicowane wsparcie w uruchomieniu grup wolontariatu i działań społecznych:

– Cykl warsztatów poświęconych budowaniu grupy wolontariatu

– Wsparcie trenerów i trenerek z „Sieci Latających Animatorów/Socjologów”

– Mikrogrant na działanie wolontariackie

– Poznanie innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaangażowanych społecznie – „Sieć UTW zaangażowanych społecznie”

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2018 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego:

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:

Marcin Górecki (22) 396 55 16 lub 19; marcin.gorecki@e.org.pl

">

Newsletter