okładka   "Wiele osób dopiero po przejściu na emeryturę ma czas, aby realizować marzenia i chowane do szuflady pomysły. Konkurs „Seniorzy w akcji” tworzy przestrzeń dla aktywności osób starszych."

Bohaterami tej publikacji są osoby 55+ uczestniczące w konkursie „Seniorzy w akcji”, które w swoich miejscowościach uruchomiły różnorodne przedsięwzięcia angażujące seniorów. Publikacja ta powstała po pierwszym roku działania programu.