niemiec
Efektem dwuletniego partnerstwa strategicznego „Archipelag pokoleń” w ramach programu Unii
Europejskiej Erasmus+ jest publikacja zbierająca przykłady inicjatyw międzypokoleniowych z Polski, naszych partnerów z Niemiec (Kreisau-Initiative) i Wielkiej Brytanii (Linking Generations Northern Ireland, Beth Johnson Foundation).
 
Przygotowaliśmy tę publikację, by była źródłem dla praktyków, twórców polityk i strategii, a także dla badaczy praktyk międzypokoleniowych. W naszej pracy dostrzegamy potrzebę głębszego zrozumienia i szerzej zakrojonej debaty na temat stosowania praktyk międzypokoleniowych, płynących z nich korzyści i ich roli w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
 
Mamy nadzieję, że będzie to inspirująca lektura!