Animatorka projektu: Krystyna Stańczak - Pałyga

Organizacja: Stowarzyszenie Kilim Kultur

Okres realizacji: 25 października 2012 - 30 czerwca 2013

Krystyna Stańczak - Pałyga - instruktor muzyczny, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi; wieloletni pedagog muzyczny, m.in. w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego; dyplomowana instruktorka tańców w kręgu; animatorka licznych przedsięwzięć muzycznych dla dzieci i młodzieży; od „zawsze” lubiła tańczyć, a od kiedy poznała tańce etniczne tańczone w kole, uznała, że jest to świetna forma ekspresji, integracji i doskonałe antidotum na „upływ czasu”; ukończyła zatem kilkanaście kursów tanecznych, dołożyła swoje doświadczenie pracy z głosem i ciałem i tak powstał pomysł na „nie dawanie się upływowi czasu”, który z powodzeniem realizuje i dzieli się nim z innymi.

To już III edycja projektu „Pozytywnie zakręconych”. Warsztaty wokół tańców w kręgu spowodowały, że dwa pokolenia kobiet – dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW) i kobiety 55+ stworzyły silną grupę opartą o więzi międzypokoleniowe. Dziewczęta wzmocniły poczucie własnej wartości, są bardziej otwarte na innych i radośniej postrzegają świat dzięki kontaktom z żywiołowymi emerytkami. W trzeciej edycji projektu grupa planuje kontynuować dotychczasową formę zajęć i wykorzystać dotychczasowe, unikalne jej zdaniem doświadczenia do opracowania rekomendacji, które mogłyby być wykorzystywane w profilaktyce i resocjalizacji. „W ten sposób chcemy popularyzować tańce etniczne w kręgu – twierdzi autorka projektu, Krystyna Stańczak-Pałyga – dają one możliwość wspólnej zabawy i integracji międzypokoleniowej. Ponadto chcemy pokazać jak wielki, niewykorzystany potencjał tkwi w pokoleniu 55+ i jak szczególną rolę może ono odegrać w profilaktyce i twórczej resocjalizacji”. Aby przygotować spisane rekomendacje, twórczyni projektu planuje przeprowadzenie badań ewaluacyjnych przez cały cykl trwających zajęć warsztatowych i opisanie doświadczeń grupy przez zewnętrznych ewaluatorów. W efekcie tej współpracy, po przeprowadzeniu badań, powstanie publikacja, opisująca i podsumowująca doświadczenia projektu wraz z rekomendacjami dla resocjalizacji i profilaktyki.