Animatorka projektu: Jadwiga Korziuk Zalewska

Organizacja: Opolskie Centrum Kultury

Okres realizacji: 1 września 2015 – 30 czerwca 2016

Jadwiga Korziuk Zalewska jest emerytowaną nauczycielką. Uczyła projektowania ubiorów, w ramach pracy dydaktycznej nagrywała filmy szkoleniowe w szkolnym studiu telewizyjnym. Interesuje się sztukami plastycznymi oraz fotografią. Swoje pasje realizuje, działając w Towarzystwie Przyjaciół Opola Lubelskiego, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w klubie fotografii amatorskiej KADR. Jest także członkiem redakcji rocznika „Regionalista Opolski”, gdzie odpowiada za szatę graficzną. Od wielu lat współpracuje z lokalną biblioteką, włącza się m.in. w organizację „Tygodnia Bibliotek” i „Narodowego Czytania”.

Międzypokoleniowa grupa entuzjastów zakochanych w swoim mieście rozpoczyna projekt „Foto- dźwiękowa mapa Opola Lubelskiego”. Uczestnicy poszukają ciekawych miejsc, które warto uwiecznić. Zorganizują plenery fotograficzne oraz spacery „dźwiękowe”. Potrzebne do tych działań umiejętności zdobędą na warsztatach prowadzonych przez ekspertów. Efektem spotkań będzie stworzenie mapy miasta, jakiej do tej pory nie było – dzięki niej popatrzymy miastu w oczy i podsłuchamy je. Uczestnicy projektu zaprezentują ją na utworzonej w tym celu stronie internetowej, zorganizują pokaz w przestrzeni miejskiej i w kinie. Miejsce w zespole znajdzie się dla każdego!