Animator projektu: Marek Sadowski

Organizacja: Stowarzyszenie Wilcze Bractwo

Okres realizacji: 15 września 2012 - 20 czerwca 2013

Marek Sadowski - nauczyciel z 20 letnim stażem pracy w szkole; mieszka w Osieczowie; animator działań historycznych; jego pasją jest nowożytna historia osadnictwa na ziemiach zachodnich po II wojnie światowej; uczestniczy w biesiadnych spotkaniach historycznych, w trakcie których w przebraniu sławianina z X wieku pokazuje dawne rzemiosła – stolarkę i kowalstwo; wydał kilka lokalnych publikacji historycznych; planuje prowadzenie zajęć, pokazujących jak szukać informacji o swoich przodkach.

Mateusz Cuber - kucharz z zawodu; mieszka w Tomisławiu; w projekcie poprowadzi część kulinarną; interesuje się historią swoich przodków, którzy zamieszkiwali tereny byłej Jugosławii; lubi swój zawód, dlatego z ciekawością czeka na tajniki przepisów przodków; w wolnym czasie lubi podróżować i spotykać się ze znajomymi.

Projekt skupi się wokół odkrywania tradycji i historii przodków osiadłych w Osieczowie i Tomisławiu. Będzie się składał z dwóch części. W pierwszej części, młodzież przeprowadzi wywiady ze starszymi mieszkańcami miejscowości, na temat ich pochodzenia, skąd ich rodziny przybyły na te ziemie. Zostanie też ogłoszony konkurs fotograficzny „Moja mała Ojczyzna”. A także warsztaty fotograficzne i dziennikarskie dla dzieci i młodzieży. Druga część projektu skupi się wokół kuchni. Uczestnicy zbiorą przepisy potraw przywiezionych z Bośni i Ukrainy przez reemigrantów z Osieczowa i Tomisławia. Wezmą także udział w warsztatach kulinarnych a na koniec – wydadzą książkę „Smaki i zapachy potraw naszych Dziadków", z zebranymi przepisami. W obydwóch działaniach wezmą udział mieszkańcy Osieczowa i Tomisławia. Projekt ma trwać od września 2012 do czerwca 2013 roku a jego kulminacją będzie wspólna impreza podsumowująca, na której obejrzeć będzie można wystawy przygotowane przez uczestników projektu a także lepiej poznać bogatą kulturę bałkańską zaprezentowaną przez zaproszone zespoły ludowe. „Pomysł projektu powstał po wydaniu przez nas historii naszej rodziny - „Bośnia wątpliwy raj”. Książka ta szybko stała się elementarzem rodzinnym czytanym przez wszystkie pokolenia. Okazało się, że starsi mają wiele do opowiedzenia, a młodsi są bardzo ciekawi tych historii i chcą wiedzieć więcej o swoim pochodzeniu” - mówią twórcy projektu. Teraz chcą przełożyć swoje doświadczenie na całą lokalną społeczność, która naznaczona jest podobnymi losami. Wierzą, że kluczem do wspólnego odkrywania historii, jest współpraca międzypokoleniowa.