Elżbieta Skupień i Zofia Kubala -Łódź

Animatorki projektu: Elżbieta Skupień i Zofia Kubala

Organizacja: Fundacja interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej „Subvenio”

 

 

Elżbieta Skupień: Przechodząc na emeryturę zderzyła się z realiami osób pozostawionych samym sobie - z dużą ilością wolnego czasu. Wiarę w siebie odzyskała trafiając do wolontariatu. Angażując się w pomoc innym zrozumiała, że jest potrzebna nie tylko w swojej rodzinie ale może aktywnie działać i pomagać także poza nią.

Zofia Kubala: W trakcie pracy przy Telefonie Życzliwości (inicjatywa prowadzona w 100% przez międzypokoleniowy zespół wolontariuszy - prawników, psychologów, osoby bogate w doświadczenia życiowe) dostrzegła skalę problemu samotności i wykluczenia społecznego seniorów. To doświadczenie skłoniło ją do zrobienia kroku „dalej”. Chciałaby zmienić nastawienie osób starszych do życia.

„Halofon” czyli sieć wsparcia telefonicznego dla samotnych, niewychodzących z domu seniorów. Pomysł na projekt powstał w czasie pracy animatorów przy Telefonie Życzliwości (założonym przez Fundację Subvenio). Doświadczenie organizatorów pokazało, że samo udzielanie informacji seniorom jest niewystarczające, a ich potrzeby i problemy wymagają dodatkowych interwencji. Tak powstał pomysł projektu - nie czekać, aż osoby potrzebujące same zgłoszą się z prośbą o pomoc - tylko wyjść im naprzeciw. Animatorzy chcieliby wspólnie z zespołem wolontariuszy dzwonić do osób potrzebujących rozmowy i wsparcia. Chcą, by w konkretnych dniach i godzinach seniorzy mogli odebrać pełne zainteresowania telefony. Odbiorcami projektu będą zarówno seniorzy do których zostaną wykonane telefony, ale także wolontariusze zaangażowani aktywne w działania na rzecz projektu.

Celem Halofonu jest wsparcie osób starszych, samotnych i wykluczonych. Wzmacnianie ich poczucia bezpieczeństwa, bycia potrzebnymi i przynależności do grupy seniorskiej. Rozmowy będą miały za zadanie wesprzeć na duchu, dać kontakt ze światem zewnętrznym oraz zminimalizować uczucie opuszczenia i porzucenia przez społeczeństwo. Animatorzy chcieliby, by z czasem ich podopieczni nawiązywali między sobą nowe znajomości i przyjaźnie. Organizatorzy planują też zorganizować szkolenia dla nowych wolontariuszy w zakresie pracy z ludźmi, pozyskiwania nowych wolontariuszy i znajdowania osób potrzebujących.