22_Anna Wojciechowska_Małgorzata Makowska_GOK w Krzywem Animatorki projektu: Anna Wojciechowska i Małgorzata Makowska Organizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem

Anna Wojciechowska jest sołtyską, lubi organizować różne imprezy artystyczne. Chce wykorzystać otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury do realizacji swojego marzenia i kontynuować tradycję komedyjek wiejskich tworzonych niegdyś przez jej wujka. Stworzyła w swojej wsi grupkę teatralną „Zamaniony”. Chciałaby ochronić od zapomnienia lokalną gwarę.

Małgorzata Makowska jest z zamiłowania i wykształcenia folklorystką. Dokumentuje elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego tj. pieśni, muzykę instrumentalną, obrzędy. Lubi działania z dziećmi i seniorami, a przy projekcie będzie miała możliwość zdobyć nowe doświadczenie pracy międzypokoleniowej.

Projekt będzie polegał na stworzeniu cyklu scenek teatralnych w lokalnej gwarze. Wykorzystane zostaną do tego doświadczenia działającej już lokalnej grupy teatralnej „Zamaniony”. Mieszkańcy wsi Krzywe i okolic z różnych pokoleń będą mogli uczestniczyć w warsztatach, zgłębiając tajniki teatru, lokalnej gwary. Zdobędą doświadczenie w tworzeniu scenariuszy, scenografii, dokumentacji miejscowych tradycji, a przede wszystkim szlify aktorskie. Będzie to okazja do zacieśnienia więzi sąsiedzkich. Najmłodsi będą mogli poznać najciekawsze historie związane z miejscem ich życia oraz dawniejsze tradycje obrzędowe i przyśpiewki.

Zapisz