35_Elżbieta Czajkowska_Ariel Juszczak_Sercem dla regionu

Animatorzy projektu: Elżbieta Czajkowska i Ariel Juszczak

Organizacja: Stowarzyszenie „Sercem dla regionu”

Elżbieta Czajkowska na co dzień pracuje z ludźmi starszymi oraz niepełnosprawnymi. Za szczególnie ważne uznaje potrzebę ich „rozruszania”, stworzenie tym osobom szansy na wyjście z domu, spotkanie ze znajomymi i otwarcie się na działanie.

Ariel Juszczak jest radnym gminy. Uważa, że ważne jest zaproponowanie seniorom działań, w których będą mogli aktywnie uczestniczyć.

„Aktywni poza domem” to projekt, w ramach którego na bazie świetlic wiejskich powstanie przynajmniej pięć klubów seniora, w których cyklicznie będą odbywać się spotkania. Wspólnie zostaną opracowane trzy mapy: potrzeb, aktywności i inicjatyw. Po zsumowaniu wszystkich pomysłów powstanie „kamieńska mapa aktywności seniora”. Każda z grup będzie w ramach swojego składu organizowała, przy pomocy animatora, zajęcia, inicjatywy, na które będą zapraszani członkowie innych klubów. To od seniorów będzie zależało, czym będą się zajmowali. Na przykład starsi panowie wraz ze swoimi wnukami przygotują gadżety zrobione z drewna. Animatorami będą osoby młode, specjalizujące się w takich działaniach jak sport, kultura, sztuka, bezpieczeństwo, psychologia czy teatr. Dzięki takiemu powiązaniu powstaną i będą się rozwijać inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej. Wszystkie działania klubów będą promowane poprzez stronę internetową, przygotowaną specjalnie z myślą o seniorach. Pod koniec projektu na bazie klubów seniora zostanie zorganizowany „Kongres Seniora”, by nie tylko zaprezentować efekty działań, ale również by zainicjować powołanie „Rady Seniora”. Będzie to organ doradczy dla wspierający aktywność obywatelską osób starszych.