1. DO KOGO KIERUJEMY NASZ PROGRAM?

2. INKUBATOR

3. WARSZTATY

4. ROZWÓJ PROJEKTÓW

5. LATAJĄCY SOCJOLOGOWIE I ANIMATORZY KULTURY

6. WIZYTY STUDYJNE

7. SENIORZY W AKCJI W LICZBACH

 

DO KOGO KIERUJEMY NASZ PROGRAM

"Seniorzy w akcji" to program, w którym seniorzy mają głos. To oni wdrażają swoje pomysły, wprowadzając pozytywne zmiany w życie swoich rówieśników i w swojej społeczności. Szukamy aktywnych osób, które chcą połączyć rozwijanie własnych pasji i zainteresowań z działaniem na rzecz innych. Do udziału w programie zapraszamy także młodsze osoby, które chcą wspierać działania międzypokoleniowe.

"Seniorzy w akcji" (inkubator + dotacje) to ogólnopolski konkurs realizowany od 2008 roku przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uruchomiliśmy go, aby wykorzystać ogromny potencjał czasu wolnego, wiedzy i życiowego doświadczenia osób starszych.

Wsparcie w ramach konkursu mogą uzyskać przedsięwzięcia opracowane przez osoby 60+ (samodzielnie lub wspólnie z osobą młodszą - animatorzy muszą różnić się wiekiem o co najmniej 25 lat) we współpracy z wybraną organizacją czy instytucją nienastawioną na zysk, np. uniwersytetem trzeciego wieku, fundacją, stowarzyszeniem, domem kultury, biblioteką albo spółdzielnią mieszkaniową. Docieramy do aktywnych osób 60+ , ale też do osób, które jeszcze nie działały w żadnej organizacji, nie mają doświadczenia w przygotowywaniu wniosku o dotacje.

Dotacje ze środków konkursu są przyznawane na realizację inicjatyw, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.

Więcej o konkursie przeczytasz tutaj >>>    

 

INKUBATOR

Przyjazna formuła konkursu (inkubator + dotacje) sprawia, że pomysł przeradza się w projekt społeczny, który następnie jest realizowany przez 10 miesięcy. Seniorzy (osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe utworzone przez osoby 60+, z różnicą wieku co najmniej 25 lat) stają się animatorami lokalnej społeczności.

Program "Seniorzy w akcji" realizowany jest w formule inkubatora – stwarzamy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). 

Co to jest inkubator?

Najkrótsza definicja inkubacji stosowana przez Towarzystwo „ę” to różnorodne, świadome, zaprojektowane działania, które wspierają rozwój i realizację projektów społeczno-kulturalnych i twórczych. To proces pozwalający na wdrożenie pomysłu i podniesienie jakości życia w społeczności. Dla autorów pomysłów oznacza zdobycie nowych umiejętności, wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie przyszłych działań. Dzięki formule inkubacji uczestnicy zyskują przestrzeń do tworzenia relacji, eksperymentowania i wcielania w życie użytecznych pomysłów.

 

marta„Prowadząc inkubatory, nie tylko realizujemy misję naszej organizacji, ale także dzięki nim nieustannie zasilamy swoje baterie. Razem z przychodzącymi do nas ludźmi stajemy przed nowymi wyzwaniami, inspirujemy się świeżymi pomysłami, robimy rzeczy „po raz pierwszy” i wchodzimy na nieznane lądy. Uczestnicy są dla nas zastrzykiem energii i motywacją do ciągłego rozwoju”. (Marta Białek-Graczyk, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę")

  SwA_raport_3_26  

Na pierwszym etapie konkursu prosimy o krótki list intencyjny. Autorów najciekawszych zgłoszeń zapraszamy na rozmowę regionalną, a następnie na kilkudniowe warsztaty. Podczas warsztatów pomagamy dopracować projekt, starsi i młodzi zdobywają nowe umiejętności i wymieniają się doświadczeniami. Uczą się pracy w zespole, dowiadują się jak zorganizować akcję sąsiedzką czy grę miejską i jak zaplanować promocję swoich działań. Uczestnicy konkursu, oprócz dotacji na realizację projektu, mogą ubiegać się o dofinansowanie wizyty studyjnej, które umożliwiają poznanie inicjatyw realizowanych w rożnych miejscowościach objętych programem. Dodatkowym wsparciem jest możliwość współpracy z doświadczonymi trenerami z sieci Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów prowadzonej przez Towarzystwo „ę”.

Polecamy lekturę publikacji o inkubacji projektów kulturalnych: Publikacja Kulturalny start-up. Od pomysłu do realizacji>>

 
 

 

WARSZTATY

Z autorami pomysłów spotykamy się dwukrotnie: na etapie dopracowywania pomysłów (czerwiec) i na etapie ich realizacji (listopad).

WARSZTATY I

Pierwsze warsztaty odbywają się po napisaniu listu intencyjnego i przed napisaniem wniosku o dotację. W trakcie warsztatów uczestnicy dopracowują pomysły na projekt społeczny, szukają nowych inspiracji i nowatorskich rozwiązań. Dzięki warsztatom animatorzy poznają narzędzia diagnozy społecznej, pracy międzypokoleniowej, zarządzania projektem oraz praktyczną wiedzę z zakresu komunikacji i współpracy z grupą. Uczestnictwo w warsztatach pozwala na wymianę doświadczeń i integrację z osobami z całej Polski, które chcą dzielić się swoimi pasjami z innymi.

GENERATOR POMYSŁÓW

Generator Pomysłów stanowi zasadniczą część warsztatów i jednocześnie jest wskazywana przez uczestników jako najbardziej przydatna. Podczas generatora animatorzy dopracowują swoje projekty społeczne, uczą się, jak planować projekt, jak w działaniach społecznych wykorzystać swoje pasje i potencjał najbliższego otoczenia. Dużą wartością generatora jest praca zespołowa, podczas której uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, wzajemnie sobie pomagają i wspólnie konsultują pomysły na projekty przy udziale eksperta.

TARGOWISKO POMYSŁÓW

Podczas Targowiska Pomysłów uczestnicy mają możliwość rozmowy ze specjalistami z różnych dziedzin: wolontariatu, pracy ze wspomnieniami, edukacji globalnej, inicjatyw sąsiedzkich i obywatelskich, wykorzystania fotografii w działaniach społecznych czy tworzenia międzypokoleniowej mapy.

WARSZTATY II

Drugie warsztaty odbywają się na etapie realizacji projektów – to dobry moment na refleksję o mocnych stronach realizatorów, o tym, co już jest sukcesem w projekcie, a nad czym warto popracować. Ważna część warsztatów poświęcona jest metodom pracy międzypokoleniowej. Odpowiadamy w ten sposób na istotną przeszkodę w dialogu między pokoleniami – poczucie, że młodzi i starsi „mówią innymi językami”. Z warsztatów animatorzy wracają wzmocnieni o narzędzia do pracy w grupie międzypokoleniowej, świadomi swoich mocnych stron i z konkretnym planem na dalsze działanie.

warsz  

"Jestem pod wrażeniem procesu, jaki zachodził podczas trzech dni warsztatów. Jednocześnie procesu związanego z rozwojem projektu oraz integracji uczestników. Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi to bardzo dobre rozwiązanie." (animatorka 60+)

 
 

ROZWÓJ PROJEKTÓW

Realizacja projektów trwa przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Animatorzy są w ciągłym kontakcie z tutorem/tutorką z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych„ę”, z którym/którą podsumowują zrealizowane działania, wyciągają wnioski i konsultują swoje plany na każdym etapie projektu.

Animatorzy mają też możliwość skorzystania z wizyty Latającego Socjologa lub Latającego Animatora Kultury, dzięki którym uzyskują wsparcie w danym obszarze tematycznym (diagnoza lokalna, integracja grupy, pozyskanie praktycznych narzędzi do pracy ze wspomnieniami, z fotografią, czy podczas przygotowania przedstawienia teatralnego). W trakcie realizacji projektów grupy mogą również ubiegać się o dofinansowanie wizyty studyjnej.

 

 

LATAJĄCY SOCJOLOGOWIE I ANIMATORZY KULTURY

LATAJĄCY

Realizatorzy nagrodzonych projektów w konkursie "Seniorzy w akcji" mogą zaprosić do siebie trenera z sieci Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów prowadzonej przez Towarzystwo „ę”. Latający Animatorzy prowadzą warsztaty, przynoszą inspirację i pokazują konkretne metody, które można wykorzystać w dalszej pracy.

Latający Socjologowie i Animatorzy Kultury to grupa wyjątkowych osób. Prowadzą one własne stowarzyszenia, współpracują z instytucjami kultury, mają doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi, potrafią wesprzeć realizację projektów edukacyjnych. To oni właśnie są gotowi pojechać w dowolne miejsce w Polsce, by wspomóc działających tam społeczników.

Latający Animatorzy Kultury prowadzą warsztaty filmowe, fotograficzne, teatralne, muzyczne, taneczne i… pokazują, jak takie działania prowadzić samodzielnie. Wspierają w planowaniu działań sąsiedzkich. Podpowiadają jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy instytucji i organizacji. Pomagają rozpocząć aktywności angażujące przedstawicieli różnych pokoleń.

Latający Socjologowie podpowiadają jak zostać badaczem swojej społeczności. Dostarczają narzędzi do prowadzenia diagnoz lokalnych. Pomagają zauważyć i zrozumieć potrzeby różnych grup w miejscowości. Wspomagają proces tworzenia strategii działania instytucji, stymulują nawiązywanie współpracy między instytucjami, organizacjami i niezależnymi liderami. Metody, które proponują są proste i wymagają niewielkich nakładów finansowych i pracy.

POZNAJ LATAJĄCYCH SOCJOLOGÓW I ANIMATORÓW KULTURY >>    

 

WIZYTY STUDYJNE

Chcemy, aby uczestnicy konkursu „Seniorzy w akcji” mogli bliżej się poznać, aby wymieniali się wiedzą i doświadczeniami. Dlatego opracowaliśmy ofertę wizyt studyjnych, które umożliwiają  odwiedzenie projektów nagrodzonych w konkursie i poznanie ich liderów. Wierzymy, że wizyta studyjna może stać się początkiem ciekawej współpracy, źródłem inspiracji i nowych przedsięwzięć.

To animatorzy decydują, kogo chcą odwiedzić i co będzie celem wizyty. Często wizyta jest pretekstem do poznania nowych metod działania na rzecz seniorów (np. zasad organizacji wolontariatu międzypokoleniowego czy telefonu wsparcia dla seniorów). Takie wizyty dają uczestnikom wiele inspiracji, dzięki nim poznają nowe miejsca i sposoby realizacji ciekawych pomysłów na działania społeczne lub rozwinięcie swoich pasji. Nawiązane kontakty wśród animatorów projektów są przejawem budowania w programie sieci wsparcia i wymiany doświadczeń.

 

 

SENIORZY W AKCJI W LICZBACH

 

image003

    SwA_raport_3_18-1024x757   SwA_raport_3_19