Intensywnie i twórczo – 7. spotkanie Klubu Ambasadorów

W dniach 8-9 kwietnia gościliśmy w Warszawie członków naszego Klubu Ambasadorów, który od 2016 r działa przy programie "Seniorzy w akcji", realizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Było intensywnie, twórczo, serdecznie - jak zawsze, kiedy spotykają się ludzie, którzy potrafią ze sobą być i rozmawiać, ale także z pasją działają w swoich środowiskach lokalnych i potrafią inspirować innych do działania i zmian społecznych.

Tematyka dwudniowych warsztatów skupiała się wokół tematu mentoringu jako formy wsparcia animatorów programu "Seniorzy w akcji", innowacji społecznych wypracowanych w programie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” oraz wspólnego tworzenia definicji upowszechniania.

Rozpoczynając nasze dwudniowe spotkanie, Marta Białek-Graczyk, prezeska Towarzystwa „ę” opowiedziała o nowym rozdziale w działaniach naszej organizacji. Obecnie w programie „Seniorzy w akcji” chcemy skupiać się na poszukiwaniach modelowych rozwiązań; wspierać takie działania społeczne, które mają potencjał zaistnienia w każdym zakątku Polski. Chcemy nagłaśniać i popularyzować takie rozwiązania. Zależy nam na upowszechnianiu nie tylko pomysłów zrealizowanych w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” (www.seniorzywakcji.pl), ale również chcemy zachęcać do innowacji społecznych, wypracowanych na rzecz osób starszych zależnych w programie Generator Innowacji. Sieci Wsparcia (http://sieciwsparcia.pl/).

Członkowie Klubu Ambasadorów stanowią ważny głos doradczy w rozwijaniu programów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, angażują się we współpracę z mediami przy realizacji kampanii edukacyjnych i społecznych. Spotkania Ambasadorów są okazją do wymiany doświadczeń w obszarze współpracy z lokalną społecznością i samorządem, aktywności osób starszych i współpracy międzypokoleniowej.

Dziękujemy kochani, że jesteście z nami!
Data wpisu
15.04.2019

Zobacz także:

ambasadorzy_swa_24ambasadorzy_swa_dz2ambasadorzy_swa_dz2_33 ambasadorzy_swa_dz2ambasadorzy_swa_dz2_96 ambasadorzy_swa_14 ambasadorzy_swa_dz2ambasadorzy_swa_dz2_73

">

Newsletter