2  

W ramach Seniorów w akcji w Nowym Sączu Ewa Andrzejewska zbiera historie wokół nowosądeckiej dzielnicy Piekło. Z autorką projektu rozmawia Agnieszka Wójcińska.

CZYTAJ