Animatorki projektu: Jolanta Kępka i Katarzyna Chorążyczewska

Organizacja: Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska

 

Jolanta Kępka: absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specj. dyrygentura chóralna, rytmika. Doświadczona w prowadzeniu audycji muzycznych, koncertów i zajęć (kształcenie słuchu, rytmika). Zainteresowana budowaniem integracji i więzi interpersonalnych. Kocha ludzi. Na gorzowski rynek instytucji kultury chciałaby wprowadzić ofertę nowej jakości, adresowaną również do osób starszych. Chce pokazać, że bariery wynikające z różnicy wieku nie istnieją, a instytucje kultury, często postrzegane jako ,,niedostępne” są przyjazne seniorom.

Katarzyna Chorążyczewska: zawodowo związana m.in. z edukacją kulturową. Od 2011 roku pracuje w Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej, gdzie zajmuje się marketingiem i pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Jako animator kultury prowadzi cykl zajęć „Filharmonia Juniora” skierowany do dzieci w wieku 4-6 lat. Marzy o stworzeniu przestrzeni międzypokoleniowej do rekreacji, wymiany doświadczeń, ale i rozrywki - bo jak sama zauważa, tego potrzebują i seniorzy i juniorzy.

„iGRA z wnuczką babcia, dziadek – będzie słychać u sąsiadek” to projekt, którego celem jest budowanie mostów pomiędzy na pozór odległymi światami. Autorki projektu chcą zapobiegać samotności i izolacji osób starszych, pozytywnie wpływać na nastrój i ogólne samopoczucie (trening koncentracji, poprawa sprawności ruchowej, aktywność umysłu, terapeutyczne walory obcowania z muzyką). W ramach projektu połączone zostaną dwa pokolenia dziadek/ babcia – wnuczek/wnuczka. Jedno z nostalgią wspominające dni swojej młodości, drugie wychowywane w duchu nowoczesnych technologii. Z połączenia tych dwóch perspektyw, w ramach projektu powstaną ścianki muzyczne, które zostaną zainstalowane w zabytkowym ogrodzie Muzeum Lubuskiego. Dzięki temu, w tym miejscu powstanie swoisty muzyczny plac zabaw, który stanie się miejscem rodzinnych spotkań i pretekstem do wspólnego spędzania czasu. Wszystkie działania warsztatowe odbędą się w dwóch lokalizacjach: w Filharmonii Gorzowskiej oraz Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta. Animatorki chcą nawiązać współpracę tych dwóch instytucji i w sposób symboliczny łączyć wartości młodego, nowoczesnego, energicznego pokolenia z dojrzałością i doświadczeniem seniorów. Projekt zostanie zainaugurowany Dniem Babci i Dziadka, a zakończy się Dniem Dziecka.