30_Hanna Kowalewska-Marszałek_Katarzyna Radziwiłko_Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie

Animatorki projektu: Hanna Kowalewska-Marszałek i Katarzyna Radziwiłko

Organizacja: Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie

Hanna Kowalewska-Marszałek -  archeolożka związana z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, od roku 1987 prowadzi  badania wykopaliskowe unikatowego cmentarzyska z epoki kamienia i wczesnego okresu epoki brązu  w Kicharach Nowych, gmina Dwikozy. Poprzez te badania od wielu lat związana jest z Gminą Dwikozy i wsią Góry Wysokie. W projekcie czuwać będzie nad kwestiami merytorycznymi,  przeprowadzi też część warsztatów edukacyjnych i wykłady z archeologii neolitu. Chciałaby, aby projekt, adresowany do przedstawicieli różnych pokoleń, w szczególności seniorów, pogłębił ich zainteresowanie najdawniejszą przeszłością tych okolic, a także pozwolił upamiętnić osoby szczególnie mocno związane ze wspomnianymi badaniami i pozostawić lokalny, trwały ślad tych działań.

 

Katarzyna Radziwiłko – popularyzatorka archeologii, doktorantka w  Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, związana z Gminą Dwikozy i wsią Góry Wysokie. W projekcie będzie odpowiadać za organizację warsztatów edukacyjnych, wyjazdy studyjne na wykopaliska i wycieczki krajoznawcze. Chciałaby sprawić, aby zabytki  archeologiczne, znajdowane m.in.  na polach, postrzegane  były jako  wspólne dobro i świadectwa  historii, a także, aby dzięki nim mieszkańcy  czuli się  spadkobiercami kultury,  dumnymi z pozostałości minionych epok, i aby sami  przyczyniali się do ochrony dziedzictwa.

„Przeszłość ma Przyszłość – 30 lat z archeologią w Górach Wysokich” to międzypokoleniowy projekt adresowany do mieszkańców wsi: Góry Wysokie, Kichary Nowe i Dwikozy (pow. sandomierski), ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz ich wnuków, którzy wspólnie zgłębiać będą tajniki archeologii, zarówno w zakresie jej metod, jak też szczegółów pradziejowego rękodzieła oraz problemów ochrony zabytków, poprzez udział w wykładach i warsztatach tematycznych, wycieczkach terenowych oraz wykopaliskach. Efektem finalnym będzie ilustrowany folder, przygotowany przez uczestników projektu, podsumowujący współpracę mieszkańców z archeologami w czasie 30 lat trwania badań wykopaliskowych w Kicharach Nowych i pobytu archeologów w Górach Wysokich. Projekt zakończy się „Sąsiedzkim Piknikiem Archeologicznym” oraz otwarciem „Naszego Muzeum“.