29_Antoni Polakowski_ Anna Wesołowska-Owczarska_TKKFO Rozstaje

Animatorzy projektu: Antoni Polakowski i Anna Wesołowska-Owczarska

Organizacja: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Rozstaje” w Gdańsku

Antoni Polakowski lubi pracować z ludźmi i pomagać potrzebującym. Wierzy, że „Człowiek nie jest samotną wyspą.” Pragnie obudzić seniorów z marazmu i senilizmu, aby ich życie stało się radośniejsze i pełne optymizmu, a także przydatne młodszym i mniej doświadczonym. Wierzy w zdrowotne właściwości aktywności społecznej człowieka. Zna tajniki sztuki masażu chińskiego.

Anna Wesołowska lubi angażować się w przeróżne projekty społeczne, w których może podjąć aktywne działanie. Chce pomagać potrzebującym. Jest specjalistką z dziedziny arteterapii i absolwentką wyższej uczelni artystycznej. Będzie oprowadzać seniorów po największej na świecie zewnętrznej Galerii Murali, która znajduje się na Zaspie, a także poprowadzi zajęcia plastyczno-manualne z papieroplastyki i cyjanoplastyki.

Projekt „IKIGAI” ma swoje źródła na japońskiej wyspie Okinawie. To tam żyje największy odsetek stulatków wśród mieszkańców. Jednakże to nie miejsce decyduje o tej niezwykłej statystyce, lecz optymistyczny stosunek seniorów do wszystkiego, co czynią na co dzień i siła woli oraz specyficzna aktywność. IKIGAI to japoński system długiego, aktywnego i szczęśliwego życia. W ramach realizacji projektu nauczymy naszych seniorów z dzielnic Zaspa i Przymorze specjalnych ćwiczeń rekreacyjnych i oddechowych, opartych na prastarych tradycjach jogi. Wszystko to powstanie na kanwie nauki podstaw masażu chińskiego dla potrzeb własnych, a także dodatkowo zostanie uatrakcyjnione informacjami na temat oddziaływania barw na życie człowieka. Zajęcia będą się odbywały zarówno w Sali gimnastycznej, jak i w terenie, aby budować kondycję i kształtować formę na świeżym powietrzu. Pierwsza i najważniejsza zasada IKIGAI zaleca: „Bądź zawsze aktywny i nigdy się nie zatrzymuj!”. Inne zalecenie namawia, aby odnowić swoją relację z przyrodą, dlatego w ramach projektu będą organizowane wyjazdy, dające możliwość poznawania natury i wykorzystywania jej darów do celów profilaktyczno-konsumpcyjnych, np. nauka wytwarzania konfitur z zebranych płatków róży. Uczestnicy wybiorą się również do Ogrodu Dendrologicznego w Marszewie k. Gdyni-Chylonii, by nauczyć się rozpoznawać podstawowe drzewa, krzewy oraz zioła.

Zapisz Zapisz Zapisz