Dotacje przyznane!

Uczestnicy X edycji konkursu inkubator + dotacje „Seniorzy w akcji”, którzy wzięli udział w warsztatach w Warszawie, przygotowali ostateczne wersje projektów. Otrzymaliśmy 33 wnioski o dotacje.

Komisja Konkursu złożona z niezależnych ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji na realizację 33 projektów, w tym 10 projektów wskazała do dofinansowania pod warunkiem dopracowania wniosków i wprowadzenia rekomendowanych zmian lub dosłania brakujących dokumentów.

Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 323 400 zł.

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o dotacje w najbliższych tygodniach zostaną mailowo i pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu oraz otrzymają uwagi i wskazówki przekazane przez członków Komisji.

Lista 33 nagrodzonych projektów wraz z przyznaną kwotą dotacji:

KLIKNIJ ABY POBRAĆ PLIK >>

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za współpracę. Autorom nagrodzonych projektów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań!

Konkurs „Seniorzy w akcji ” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Data wpisu
07.08.2017

Zobacz także:

Uczestnicy X edycji konkursu inkubator + dotacje „Seniorzy w akcji”, którzy wzięli udział w warsztatach w Warszawie, przygotowali ostateczne wersje projektów. Otrzymaliśmy 33 wnioski o dotacje.

Komisja Konkursu złożona z niezależnych ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji na realizację 33 projektów, w tym 10 projektów wskazała do dofinansowania pod warunkiem dopracowania wniosków i wprowadzenia rekomendowanych zmian lub dosłania brakujących dokumentów.

Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 323 400 zł.

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o dotacje w najbliższych tygodniach zostaną mailowo i pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu oraz otrzymają uwagi i wskazówki przekazane przez członków Komisji.

Lista 33 nagrodzonych projektów wraz z przyznaną kwotą dotacji:

KLIKNIJ ABY POBRAĆ PLIK >>

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za współpracę. Autorom nagrodzonych projektów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań!

Konkurs „Seniorzy w akcji ” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

">

Newsletter